Foredrag og årsmøte i MIFF Trondheim: Hvordan MIFF dyrker frem en ny generasjon Israel-venner

Onsdag 22. februar inviterer MIFF Trondheim til åpent møte med foredrag i Statens hus. Vi avholder også årsmøtet.
Kjetil Ravn Hansen. (Foto: MIFF)
Kjetil Ravn Hansen. (Foto: MIFF)
Kjetil Ravn Hansen er leder i MIFF Oslo og medlem i MIFFs hovedstyre. Han vil fortelle hvordan han selv ble vekket til innsats for Israels sak da han var omkring 30 år og hvordan han ble engasjert i MIFF.
De siste årene har Hansen vært MIFFs ungdomskoordinator og vil fortelle om MIFFs ungdomsarbeid. Han vil også vise bilder fra den første ungdomsturen til Israel sommeren 2016.
Tittel på foredraget: Hvordan MIFF dyrker frem en ny generasjon Israel-venner.
Etter foredraget avholder vi årsmøtet med generalforsamling for MIFF Trondheim.
Saker som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen må være innkommet til styret minst fem dager før generalforsamlingen.
Saker som ikke er innkommet til fastsatt tid, kan ikke fremmes med mindre 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer godkjenner det.
Dagsorden for ordinær generalforsamling er:
1. Innkalling
2. Godkjennelse av sakslisten.
3. Valg av møteleder.
4. Valg av møtereferent.
5. Årsberetning.
6. Regnskap og revisors beretning.
7. Avgjørelse av ansvarsfrihet for styret.
8. Behandling av innkomne saker.
9. Valg av:
a. Styre.
b. Revisor.
c. Delegater og varadelegater til MIFFs landsmøte.
For avstemminger gjelder § 7 i MIFFs lover av 29/7-78.
Møtet finner sted i 1. etasje på møterom Malvik i Statens hus, Prinsens gate 1. Det er inngang både fra Prinsens gate og Tinghusgata.
Som vanlig arrangerer vi loddsalg og salg av israelske varer, så ta gjerne med kontanter.
Velkommen!
Kontaktperson:
Geir Knutsen, leder MIFF Trondheim.
E-post: geir@miff.no
Mobil: 93056405.

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise