Foredrag og årsmøte i MIFF Ringerike: Den aktuelle situasjonen og Israels muligheter

  0
  Foredrag og årsmøte i MIFF Ringerike: Den aktuelle situasjonen og Israels muligheter
  Conrad Myrland er daglig leder og ansvarlig redaktør i Med Israel for fred. (Foto: MIFF)
  Laster kart ....
  mandag 17. februar 2020 kl. 18:00
  Hønefoss
  Gateadresse: Norderhovsgata 16
  Navn på lokalet: Café Bien

  Conrad Myrland har vært nettredaktør for MIFF siden 2001 og daglig leder på fulltid fra 2007.

  Tittel på foredraget: Den aktuelle situasjonen og Israels muligheter.

  Etter foredraget avholdes årsmøtet med generalforsamling for MIFF Ringerike.
  Saker som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen må være innkommet til styret minst fem dager før generalforsamlingen. Saker som ikke er innkommet til fastsatt tid, kan ikke fremmes med mindre 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer godkjenner det.

  Dagsorden for ordinær generalforsamling i MIFF Ringerike:
  1. Innkalling.
  2. Godkjennelse av sakslisten.
  3. Valg av møteleder.
  4. Valg av møtereferent.
  5. Årsberetning.
  6. Regnskap og revisors beretning.
  7. Avgjørelse av ansvarsfrihet for styret.
  8. Behandling av innkomne saker.
  9. Valg av:
  a. Styre.
  b. Revisor.
  c. Delegater og varadelegater til MIFFs landsmøte.
  For avstemninger gjelder § 7 i MIFFs lover av 29/7-78.

  Bevertning og utlodning.
  Gratis inngang.
  Alle er hjertelig velkommen!

  Kontaktperson i MIFF Ringerike:
  Maria Aldersjøen (styreleder)
  Mobil: 45811593
  E-post: ma-ald@online.no

  0

  Your Cart