Åpent brev fra en skuffet velger

Før du leser videre, vil vi takke deg som er medlem av MIFF og gjør det mulig for oss å drive dette nettstedet. Er du ikke medlem ennå, vil vi invitere deg til å betale kontingent for 2021 nå. Da gir vi deg resten av år 2020 gratis.

Frode Fadnes Jacobsen, varamedlem i MIFFs hovedstyre, har skrevet et åpent brev til fylkeordfører Tore Sandvik i Sør-Trøndelag fylke. I desember vedtok fylkestinget i Sør-Trøndelag økonomisk boikott av Israel.

– Jeg vil med dette få uttrykke min skuffelse over vedtaket i Sør-Trøndelag fylkeskommune om økonomisk boikott av Israel. Selv er jeg SV-velger, og har dermed bidratt til det rød-grønne regjeringsalternativet som vi nå har fått, og som jeg har store forhåpninger til både når det gjelder norsk velferds- og miljøpolitikk og toleranse for sosiale, kulturelle og funksjonsmessige minoriteter både i Norge og internasjonalt.

En økonomisk boikott av Israel vil være en usolidarisk boikott som først og fremst vil ramme palestinere, fattige jøder og beduiner, siden boikott på områder som matvareimport og turisme er langt letter å gjennomføre en for eksempel en boikott av høyteknololgi. Skal man boikotte Israel fullstendig må man jo nesten slutte å bruke PCer av ethvert merke, slutte å fly og slutte med å anvende et bredt register av avansert medisinsk utstyr.

I realiteten kan man vanskelig tenke seg at staten Israel vil rammes i nevneverdig grad av en norsk økonomisk boikott. Derimot vil den kunne ramme lavinntekstgrupper i Israel, samt underminere forsøk fra mange israelske politikere på å skape en velferdsstat etter Vest-Europeisk modell under ganske ugunstige forhold, med et langt mindre statsbudsjett enn Norge har å rutte med, og under forhold preget av uro og terror.

Den viktigste effekten av boikotten kan være symboleffekten, som er viktig nok. Jeg synes å registre en kombinasjon av økende anti-israelske holdninger og en økt antisemittisme i Europa, noe som selvsagt ikke betyr at kritikk av staten Israel automatisk kan ses på som fordekt antisemittisme. Likevel er denne parallelle utviklingen foruroligende, på bakgrunn av stadig økende forekomst av angrep på jøder, synagoger og jødisk eiendom. Det er ikke vanskelig å tenke seg at en økonomisk boikott fra norske toppolitikere kan oppleves av mennesker med et antisemittisk syn som en legitimering av deres holdninger og handlinger.

Jeg mener at norske politikere burde trå særdeles varsomt i forhold til denne typen virkemidler som det nå legges opp til. Norge mistet som kjent nesten halvparten av sine jøder under en tyskvennlig regjering under andre verdenskrig, i skarp kontrast til Danmark, der de fleste berget livet. Jøder i Sør-Trøndelag ble særlig hardt rammet. Norge har også lite å skryte av internasjonalt når det gjelder behandlingen av våre andre minoriteter, som norske samer, tatere, sigøynere, kvener og andre finskættede, hvor også sistnevnte led hardt under de rasehygieniske motestrømninger som rådde grunnen her hjemme i 20- og 30-årene, og som forløpere for den tyske nazistiske bevegelse reiste til oss for å lære fra.

En økende sosialistisk bevissthet i Norge om betydningen av å bidra til multikulturell toleranse både hjemme og ute gir grunn til optimisme. Det er å håpe at ikke dagens holdninger blant politikere i Sør-Trøndelag er med på å ødelegge for realiseringen av denne visjonen.

Vennlig hilsen og med ønske om et Godt Nyttår,
Frode Fadnes Jacobsen
Bergen

(Oppdatering 15. oktober 2013: Frode Fadnes Jacobsen har senere blitt fast medlem i MIFFs hovedstyre gjennom flere år.)Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag