Forliksrådet dømmer Klassekampen til å trykke MIFFs annonse

Klassekampen hadde ikke rett til å bryte avtalen de inngikk med MIFF om annonseinnrykk. Det er den klare konklusjonen til Forliksrådet i Oslo. MIFFs styremedlem Jan Benjamin Rødner tror fortsatt annonsenekten var politisk motivert.
Faksmile av dommen i Forliksrådet.
Faksmile av dommen i Forliksrådet.

Med Israel for fred (MIFF) har i dag mottatt følgende enstemmige domsslutning fra Forliksrådet i Oslo:

«Klassekampen AS v/ styrets formann dømmes til å trykke 3 helsides annonser, fordelt på én lørdag samt onsdag og fredag i uken etter, for boken Dobbeltspill utgitt av Med Israel [for fred] for den avtalte pris av kr 15.000.»

Dette er i tråd med avtalen MIFF inngikk med Klassekampen i august 2012, men Klassekampen hevet avtalen og trykket ikke annonsene. Derfor stevnet MIFF avisen. Oslo tingrett valgte å overføre saken til Forliksrådet.

Partene møttes i Forliksrådet 6. februar, men mekling førte ikke fram. Begge partene forlangte dom, og dommen ble forkynt i et brev fra Forliksrådet datert 15. februar.

Styremedlem Jan Benjamin Rødner, som er MIFFs advokat i saken, er godt fornøyd med Forliksrådets behandling.

– Dommen understreker at Klassekampen har brutt en gyldig inngått avtale, og slår fast at MIFF har krav om å få publisert sin annonse i henhold til avtale, sier Rødner.

I sine anføringer i saken har Klassekampen  blant annet hevdet at annonsene ble avvist fordi den avtalte prisen var for lav. Jan Benjamin Rødner tror avisen har hatt andre motiver.

– Jeg har vanskelig for å tro at Klassekampen bryter norsk lov basert på rent kommersielle hensyn. Her har vi sett en temmelig skammelig opptreden av en avis som ellers liker å fremstå som seriøs, sier Rødner.

 

Forliksrådets begrunnelse

I brevet kommer det fram at Forliksrådet la følgende til grunn for dommen:

«Forliksrådet legger til grunn at avtalen om salg av annonser i Klassekampen til Med Israel for fred er inngått i e-postkorrespondanse datert 1. august 2012. Det var Klassekampen ved deres annonseselger Ivan Solhaug som tok initiativ til salget. Klassekampen har i ettertid hevdet at tilbudet var et begrenset sommertilbud. For Med Israel for fred framsto tilbudet uten forbehold og mer som et introduksjonstilbud enn noe annet. Forliksrådet legger også til grunn at selgeren hadde stillingsfullmakt og var legitimert. Klassekampens påstand om at selgeren hadde gått ut over interne og muntlige retningslinjer tillegges ikke avgjørende vekt i dette spørsmålet.

Klassekampen viste videre til Lov om redaksjonell fridom i media § 4. Det ble hevdet at et eventuelt pålegg om oppfylling av avtalen vil innebære et pålegg om å trykke annonsene, noe som må anses som en innblanding i den redaksjonelle friheten. I denne forbindelsen vil Forliksrådet peke på at en eventuell dom om å oppfylle avtalen i seg selv ikke vil gripe inn den redaksjonelle friheten.

Forliksrådet legger til grunn at det ikke er avklart hvilket standpunkt Klassekampens redaksjon vil ta i dette spørsmålet. Tvert imot har Klassekampen selv vist til at de tidligere har tatt inn annonser for reiser til Israel, noe som av enkelte lesere ble oppfattet å være i strid med Klassekampens politiske linje. Desto mer ettersom Klassekampen selv har pekt på at beslutningen om ikke å trykke annonsene ikke har vært gjenstand for en redaksjonell vurdering og beslutning, kun en kommersiell/ administrativ vurdering.

Etter forliksrådets vurdering er det ikke tvilsomt at en avis kan pålegges å  oppfylle inngåtte kommersielle avtale uten at dette kan anses å gå inn på den redaksjonelle friheten. I denne saken må dette i alle fall gjelde så lenge det er framført fra Klassekampens side at beslutningen om annonsenekt er av ren kommersiell karakter. Desto mer ettersom Klassekampen tidligere har trykket annonser med innhold av tilsvarende karakter.

På denne bakgrunn finner Forliksrådet at Klassekampen pålegges å oppfylle avtalen om trykking av tre annonser for kr 15.000.

Dommen er enstemmig.»

Klassekampen kan velge å anke saken inn for Oslo Tingrett.

---------

Dersom du savner kommentarfelt for Facebook her under artikkelen, er dette dessverre utenfor MIFFs kontroll. Det kan skyldes din nettleser, innstillinger på din nettleser og/ eller innstillinger i din Facebook-bruker. Kommentarer kan sendes til post@miff.no, eller legges inn på MIFFs Facebook-side.

Lettlest bok på 144 sider - perfekt gave til tenåringer og unge voksne som trenger å få en god smak av Israel.
Bestill den nye boken Israelernes overlevelseskraft

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise