Grønn Ungdom er ute av liste over boikottorganisasjoner

I 2007 stod Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom på en liste over organisasjoner som støttet boikott av Israel. Verken moderpartiet eller ungdomspartiet går inn for boikott i dag.

Rasmus Hansson er stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo. Han er sønn av avdøde skuespiller Knut M. Hansson som var styreleder i MIFF fra 1984 til 1988. (Foto: Monica Løvdahl)
Rasmus Hansson er stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo. Han er sønn av avdøde skuespiller Knut M. Hansson som var styreleder i MIFF fra 1984 til 1988. (Foto: Monica Løvdahl)

I august 2007 hentet Med Israel for fred (MIFF) ut en liste over organisasjoner som nettstedet boikottisrael.no den gang hevdet støtter boikott av Israel. Uten å vite det, kan du gjennom ditt organisasjonsmedlemsskap støtte boikott av Israel, skrev MIFF.

Miljøpartiet De Grønne stod på listen over boikottorganisasjoner i 2007. Før stortingsvalget i 2013 avviste Rasmus Hansson fra MDG at partiet støtter boikott.

Også MDGs ungdomsparti Grønn Ungdom stod på listen i 2007. Men de kunne ikke uten videre stått på en slik liste i dag.

I en privat mailveksling til en privatperson som stilte spørsmål omkring boikotten, har et medlem av Grønn Ungdoms arbeidsutvalg nylig skrevet at ungdomspartiet ikke kunne godta å stå på en slik liste. Etter at MIFF gjenga denne mailvekslingen 14. mai har Lage Nøst og Ingrid O. Dahl, som er nasjonale talspersoner for Grønn Ungdom, skrevet følgende uttalelse som de har bedt MIFF å gjengi. Vi gjengir den i sin helhet:

“I 2007 bestemte Grønn Ungdom seg for å delta i aksjonen Boikott Israel. Senere har Grønn Ungdom tatt del i en grundig programprosess i Miljøpartiet De Grønne. Programprosessen resulterte blant annet i følgende passasje:

  • “Miljøpartiet De Grønne vil at Norge gjennom diplomatiske kanaler skal øve press på Israel, USA, Iran og arabiske land for å løse Israel–Palestinakonflikten. Norge må ikke selge krigsmateriell til eller kjøpe slikt materiell fra noen land i Midtøstenregionen.”

Uavhengig av konfliktens mange kompliserte trekk, bryter Israel folkeretten når de okkuperer palestinsk land. Grønn Ungdom mener at dette er uakseptabelt, men vi stiller spørsmål ved hvilke virkemidler man bør ta i bruk for å sanksjonere et slikt brudd.

For å kunne kritisere aktører på den internasjonale arenaen er man avhengig av aktive kommunikasjonskanaler. Det viser seg gang på gang at folk som handler med hverandre, også prater sammen. Samtidig må brudd på folkeretten møtes med sanksjoner, også økonomiske.

I Grønn Ungdom finnes både medlemmer som er for, og medlemmer som er mot, boikott av Israel. Spørsmålet om vi i dag kunne stått på en liste over organisasjoner som ønsker å boikotte Israel, må eventuelt behandles i organisasjonen.”

Sitatene fra den private mailvekslingen er fjernet fra denne oppdaterte saken.

Grønn Ungdom er tydeligvis ukjent med at Israel okkuperer Vestbredden lovlig inntil det kommer en avtale om grenser som gir Israel sikre og anerkjente grenser.Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

Ingen artikler å vise