MIFF får støtte for å sitere elevbesvarelser

Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund mener MIFFs sitater fra elevers eksamensbesvarelse er innenfor sitatretten. - Etter mitt syn er det god grunn for å anta at MIFF hadde rett til å sitere, skriver Terje Skjerdal, førsteamanuensis i medievitenskap ved NLA Høgskolen.
Skjermdump av Dagens lederatikkel 11. juni 2014.
Skjermdump av Dagens lederatikkel 11. juni 2014.
ISRAEL ER UNDER ANGREP!

I forrige uke mottok MIFF et brev hvor Utdanningsdirektortatet vil ha sitater fra besvarelser av anti-israelsk eksamensoppgave fjernet fra nettet. – Ikke aktuelt å fjerne sitater, svarte styreleder Morten Fjell Rasmussen.

 

Støtte fra Presseforbundet

Avisen Dagen har i ettertid publisert flere artikler om saken.

7. juni laget Dagen en nyhetssak hvor de gjenga synspunktene til Utdanningsdirektoratet og MIFF. De snakket i tillegg med Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund. Stavrum avviser Utdanningsdirektoratets påstand om at MIFF har forbrutt seg mot åndsverksloven ved å sitere fra eksamensbesvarelser som ikke er offentliggjort.

– Hvis sitatene bare er utdrag fra tekstene, så er det innenfor sitatretten, sier Stavrum.

 

Støtte fra sjefredaktør

11. juni kommenterte Dagen denne saken på lederplass.  Avisen gir full støtte til MIFFs vurdering, at sitatene fra eksamensbesvarelsene er “samfunnsnyttig viktig for debatten”.

Dagen konkluderer:

“I stedet for å jage vindmøller burde Utdanningsdirektoratet heller sørge for at de eksamensoppgavene som de er ansvarlige for, ikke fremstår som rene partsinnlegg i den betente Midtøstendebatten. Det burde det være mulig å få til med 318 ansatte.

Vår oppfordring til MIFF er å bare la sitatene ligge tilgjengelig ute på nettet. Så får heller Utdanningsdirektoratet gå rettens vei for å få de fjernet.

Noe må de jo fylle den tiloversblivne arbeidstiden sin med.”

 

Støtte fra medieviter

Samme dag hadde Terje Skjerdal, førsteamanuensis i medievitenskap ved NLA Høgskolen, et debattinnlegg i Dagen om saken. Han mener saken er svært interessant sett fra et mediejuridisk synspunkt.

Vi gjengir en større del av Skjerdals argument:

“Etter mitt syn er det god grunn for å anta at MIFF hadde rett til å sitera frå desse eksamenssvara, ikkje minst for å visa kva utslag den omdiskuterte eksamensoppgåva har fått i praksis.

For at MIFF skal bli funne rettsleg ansvarleg, er det ein rimeleg føresetnad at opphavsmannen (eleven) står i risiko for økonomisk tap eller omdømesvikt ved urettmessig publisering. Det er neppe tilfelle her.

40 000 elevar har svara på oppgåva, og mange av svara liknar truleg på kvarandre. Utdraga som MIFF har gjort, er å rekna som eksempel som ikkje vil gå utover nokon enkeltelev. Elevane er heller ikkje namngjevne.

Sitering frå ikkje offentleggjorde åndsverk er ikkje uvanleg. Det mest nærliggjande dømet i dette tilfellet er populærbøker som består av samlingar av morosame setningskonstruksjonar frå skuleeksamenar og elevoppgåver, der eg tvilar på at elevar alltid har gjeve sitt samtykke.

Eg kan ikkje hugsa å ha sett Utdanningsdirektoratet koma med refs mot slike bøker (direktoratet får korrigera om dette er feil!).

Dersom det berre er MIFF som har fått akkurat denne kritikken, skin det vel gjennom at direktoratet i denne saka er meir oppteke av å forsvara seg mot kritikken av den omdiskuterte eksamensoppgåva enn å stå opp for elevane sin åndsverkrett.”

Bøker som siterer morsomheter fra elevbesvarelser var del av MIFFs vurdering før publisering av sitatene fra elevbesvarelsene. Vi venter spent på listen over morobok-forfattere som har fått brev og klage fra Utdanningsdirektoratet. Men det er kanskje greit når pensjonerte lærere lekker sitater fra eksamensbesvarelser for å tjene penger, men feil når noen lekker sitater for å avdekke de farlige konsekvensene av Utdanningsdirektoratets eksamensoppgave?

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise