UD bekrefter nok en gang at norsk industri trygt kan satse på israelsk sokkel

Utenriksdepartementet bekrefter overfor MIFF at de store israelske funnene av gass "ligger utenfor det havområde der Israels og Libanons krav overlapper hverandre". Nok en gang bekreftes det at NTBs advarsel mot norsk engasjement i israelsk offshorevirksomhet var en konstruert sak.
MIFF stemplet tidlig NTBs sak fra mai 2012 som falsk. Nok en gang blir det bekreftet at vi hadde rett. (Illustrasjon: MIFF)
MIFF stemplet tidlig NTBs sak fra mai 2012 som falsk. Nok en gang blir det bekreftet at vi hadde rett. (Illustrasjon: MIFF)

“UD advarer mot norsk oljesatsing i Israel,” het det i overskriften til en melding som NTB sendte ut tirsdag 15. mai 2012. “Utenriksdepartementet advarer norske selskaper mot å engasjere seg i olje- og gassutvinning utenfor kysten av Israel,” het det i ingressen.

Men hva var fakta i saken?

Norge har generelle retningslinjer for aktivitet i omstridte havområder, men disse ble publisert på regjeringen.no 21. januar 2008, lenge før de store israelske gassfunnene ble gjort i 2009 og 2010. Det var også før den siste striden om maritim grense mellom Israel og Libanon blusset opp.

En liten sektor av israelsk økonomisk sone i Middelhavet er omstridt, fordi også Libanon gjør krav på den. Men Israel driver ikke letevirksomhet i denne omstridte sonen, og de store funnene ligger langt sør for disse områdene.

De israelske funnområdene ligger langt utenfor sonen hvor det er overlapp mellom israelske og libanesiske krav.
De israelske funnområdene ligger langt utenfor sonen hvor det er overlapp mellom israelske og libanesiske krav.

Utenriksdepartementet avviste allerede i 2012 at det er gitt noen advarsel om norsk engasjement i israelsk sone. – NTB har lagt til egne kommentarer og vurderinger, sa norsk ambassaderåd i Tel Aviv 21. mai 2012.

4. juni 2012 kunne MIFF avsløre utdrag fra mailveksling som viste hvordan NTBs journalist Nils-Inge Kruhaug konstruerte saken. NTB nevnte aldri med et ord i sine artikler at de store israelske gassfunnene ligger klart utenfor det lille havområdet som også Libanon gjør krav på.

 

MIFF ba om klargjøring

I november 2014 sendte Bengt-Ove Nordgård, nestleder i MIFFs hovedstyre, brev til utenriksminister Børge Brende med spørsmål om NTBs artikkel fra 2012 og utvekslingen mellom utenriksministeren og KrFs stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan i 2014. For dem som ikke kjente faktagrunnlaget i saken var ikke utvekslingen fra 2014 særlig egnet til å oppklare eventuelle misforståelser.

Nordgård påpekte i sitt brev at NTBs artikkel skapte et inntrykk hos noen av at Norge advarte mot enhver involvering på israelsk sokkel. Han etterlyste at utenriksministeren rydder all usikkerhet og eventuelle misforståelser av veien ved å påpeke at de største og viktigste gassfeltene; Leviathan, Tamar og Dalit ligger utenfor omstridte havområder, trygt innenfor Israel internasjonalt anerkjente maritime grenser.

I januar mottok Nordgård svar fra seniorrådgiver Carsten Carlsen ved Midtøstenseksjonen i Utenriksdepartementet. Vi gjengir hans svar i sin helhet:

«Utenriksministeren understreket i sitt svar til stortingsrepresentant Grøvan at han viste til generelle prinsipper som ikke er særskilte for Israel. Det er ikke norsk praksis å uttrykke seg spesifikt om hvorvidt det enkelte olje- eller gassfelt er å betrakte som omstridt eller problematisk. Det er riktig at de omtalte feltene ligger utenfor det havområde der Israels og Libanons krav overlapper hverandre. [MIFFs uthevning.] Enhver potensiell næringslivsaktør kan se norske myndigheters generelle advarsel mot involvering i omstridte områder i lys av dette.»

 

Fritt fram for norske selskaper

Bengt-Ove Nordgård er glad for at Utenriksdepartementet med dette bekrefter at de store israelske funnområdene ikke ligger i omstridte områder og derfor ikke er problematiske.

– Jeg er glad for at tidligere uklarhet er blitt ryddet av veien, slik at det ikke lenger trenger være noen tvil om at norske selskaper helt fritt kan engasjere seg i det israelske offshoreeventyret, sier Nordgård.

Jan Benjamin Rødner, hovedstyremedlem i MIFF, er også glad for avklaringen. Samtidig understreker han at denne saken viser hvor viktig MIFFs rolle er i den norske Midtøsten-debatten.

– Først avslørte MIFF den anti-israelske kampanjejournalistikken til NTB.  Vi dokumenterte allerede i 2012 på en svært klar og god måte at de områdene det er tale om å bore i befinner seg i havområder som ikke er omstridt. Nå har vi fått en klar presisering fra UD som avklarer at disse områdene ikke er omstridte, og at det ikke er noen internasjonalrettslig grunn til å holde seg borte fra disse områdene, sier Rødner.

Konklusjonen er klar, slik MIFF skrev også i mai 2012: Norsk olje- og gassnæring kan trygt satse i Israel.

 

---------

Dersom du savner kommentarfelt for Facebook her under artikkelen, er dette dessverre utenfor MIFFs kontroll. Det kan skyldes din nettleser, innstillinger på din nettleser og/ eller innstillinger i din Facebook-bruker. Kommentarer kan sendes til post@miff.no, eller legges inn på MIFFs Facebook-side.

Lettlest bok på 144 sider - perfekt gave til tenåringer og unge voksne som trenger å få en god smak av Israel.
Bestill den nye boken Israelernes overlevelseskraft

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise