Hvor blir samarbeidsavtalen med Israel av?

Før du leser videre, vil vi takke deg som er medlem av MIFF og gjør det mulig for oss å drive dette nettstedet. Er du ikke medlem ennå, vil vi invitere deg til å betale kontingent for 2021 nå. Da gir vi deg resten av år 2020 gratis.

I løpet av neste uke må utenriksminister Børge Brende (H) gi svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan. Spørsmålet ble sendt 23. juni:

“Under president Peres sitt besøk i Norge mai 2014, ble det kjent at det over flere år har vært arbeidet med å få til en bilateral avtale mellom Norge og Israel på teknologi- og forskningssamarbeid. Når kan en påregne at denne avtalen vil være klar for signering av de to land?”

I sin begrunnelse skriver Grøvan:

“Både Norge og Israel ligger på ulike områder langt framme innenfor innovasjon, forskning og teknologi. Begge land er forholdsvis små når det gjelder befolkningsstørrelse, men har likevel klart å få fram forskning og teknologi i verdensklasse på sine områder. Som gründernasjon er Israel i særklasse og har klart å skape en innovasjonskultur som har tiltrukket seg mye venturekapital, noe som er blitt lagt merke til verden over.

Israel og Norge har mange kulturelle og historiske bånd som har gjort at det også har vært naturlig å styrke samarbeidet på flere områder. Dette gjelder ikke minst innenfor teknologiutvikling og forskningssamarbeid.

Norge har avtaler på slike områder i dag med flere land. Den type avtaler vil åpne for at man på institusjons- eller bedriftsnivå lettere kan ta kontakt og etablere institusjonell kontakt for å utvikle samarbeid på utvalgte områder til nytte og glede for forsknings- og teknologimiljø i begge land.

Det er kjent at man over flere år har arbeidet for å få til en slik avtale mellom Norge og Israel uten at man pr. dags dato enda har noen signert avtale mellom de to land på dette området.

Under statsbesøket fra den daværende israelske president Peres våren 2014, ble det gjennom pressen kjent at det ble arbeidet med ferdigstilling av bl.a. en slik avtale.

Ved besøk i Israel i august i fjor av KrFs stortingsgruppe, ble det opplyst av den norske ambassaden i Israel at en slik avtale nærmest var klar for signering. Så langt en kjenner til er en slik avtale fortsatt ikke godkjent.”Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag