Brende: – Avtale vil styrke samhandel og innovasjonssamarbeid

Utenriksminister Børge Brende og statsminister Benjamin Netanyahu i Jerusalem 8. januar 2015. (Foto: Kristin Enstad, UD)
Utenriksminister Børge Brende og statsminister Benjamin Netanyahu i Jerusalem 8. januar 2015. (Foto: Kristin Enstad, UD)

Før du leser videre, vil vi takke deg som er medlem av MIFF og gjør det mulig for oss å drive dette nettstedet. Er du ikke medlem ennå, vil vi invitere deg til å betale kontingent for 2021 nå. Da gir vi deg resten av år 2020 gratis.

I forrige uke sendte KrFs stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan et skriftlig spørsmål til utenriksminister Børge Brende: Hvor blir samarbeidsavtalen med Israel av?

I går kom følgende svar som vi gjengir i sin helhet:

“Da president Peres var i Norge ble det bekreftet at vi vil forsere arbeidet med å få på plass en avtale (MoU) om næringsrettet forskningssamarbeid. En slik avtale vil styrke samhandelen og innovasjonssamarbeidet mellom våre to land.
Det har gjennom flere år vært drøftelser mellom norske og israelske myndigheter om sentrale sider ved en slik avtale, som inngåelsesnivå, finansiering og eksplisitt avgrensning mot militær utnyttelse. Dette har forsinket fremdriften i arbeidet. Det siste året har vi lykkes med å oppnå enighet i disse helt sentrale spørsmålene.
På norsk side arbeides det nå med et revidert utkast, som så vil bli gjenstand for formelle forhandlinger med israelske myndigheter. I denne avtalen vil både samarbeidsfelt og anvendelsesområde spesifiseres. Avtalen vil kun gjelde innenfor det territoriet Israel kontrollerte før 4. juni 1967.”Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag