Regjeringen bruker statsbudsjettet til å ta avstand fra Israel-boikott

Økonomisk støtte til organisasjoner som kjemper for BDS henger i en tynn tråd.
Siv Jensen og Erna Solberg på Nordiske Mediedager 2013. (Foto: Eirik Helland Urke, flickr.com)
Siv Jensen og Erna Solberg på Nordiske Mediedager 2013. (Foto: Eirik Helland Urke, flickr.com)
ISRAEL ER UNDER ANGREP!

På side 187 i budsjettproporsjonen til Stortinget for statsbudsjettet 2018 heter det:

«Bekjempelse av diskriminering, herunder også hatefulle ytringer og antisemittisme er viktige prinsipper for det norske engasjementet. Det er heller ikke i tråd med norsk politikk å støtte organisasjoner som har uttrykt hovedformål å fremme BDS-kampanjen (Boikott, Desinvesteringer og Sanksjoner).

Regjeringen er imot boikott av Israel. Boikott skaper avstand, og Regjeringen tror i stedet på dialog og samarbeid for å skape tillit som en forutsetning for å løse konflikten mellom israelere og palestinere.»

Dette er en helt ny formulering, som ikke lå inne i tilsvarende kapittel i budsjettforslaget for 2017.

Regjeringen varsler ingen store endringer i budsjettstøtten, men forteller at det foregår en gjennomgang:

«Det utføres en rekke evalueringer av det norske engasjementet i Palestina. Gjennomganger av prosjekter og programmer er en integrert del av Utenriksdepartementets og Norads arbeid, og utgjør en viktig kilde til informasjon om resultatene av norsk bistand. De er også viktige som grunnlag for beslutninger om hvilke virkemidler som til enhver tid anses mest hensiktsmessige. Den norske budsjettstøtten til PA er i 2017 gjenstand for gjennomgang.»

Liker du det du leser? – Skriv din kommentar under!

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise