Arbeiderpartiet krever at Universitetet i Stavanger bryter samarbeidsavtale med israelsk universitet

Oppropet, som også støttes av blant annet SV og LO i Stavanger, inneholder en rekke feil.
Flere partier og organisasjoner krever at Universitetet i Stavanger skal bryte en samarbeidsavtale med et israelsk universitet. (Illustrasjonsfoto/skjermdump: Universitet i Stavanger, uis.no)
Flere partier og organisasjoner krever at Universitetet i Stavanger skal bryte en samarbeidsavtale med et israelsk universitet. (Illustrasjonsfoto/skjermdump: Universitet i Stavanger, uis.no)
ISRAEL ER UNDER ANGREP!

SV, AP, Rødt, Stavanger Kristelige Studentforening, IndustriEnergi Student, Palestinakomiteen, Norsk Folkehjelp, LO i Stavanger og omegn, LOs regionkonferanse i Rogaland, Bibliotekarforbundet ved UiS og Kvekerne stiller seg bak et opprop som krever at Universitetet i Stavanger snarest avvikler samarbeidsavtalen med det israelske universitetet Technion.

MIFF gjengir oppropet i sin helhet, og kommenterer avsnitt for avsnitt.

Oppropet: «UiS sin samarbeidsavtale med det israelske universitetet Technion må avvikles. Avtalen mellom UiS og Technion handler primært om utveksling av erfaring og forskning innen petroleumsteknologi. Israel har funnet omfattende offshore gassressurser, og søker kompetanse for utvinning av disse gjennom samarbeid med petroleumsmiljøet ved UiS og gjennom norske bedrifter.»

Partiene og organisasjonene som stiller seg bak oppropet ser ut til å glemme at samarbeidsavtalen er toveis. Universitetet i Stavanger og norsk petroleumsteknologi har også utbytte, og potensielt stort utbytte, av avtalen.

Oppropet: «To norske utenriksministre (Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet og Børge Brende fra Høyre) har frarådet norske aktører å samarbeide om olje- og gassutvinning med land som ikke har avklarte grenselinjer i forhold til havrett og folkerett.»

Feil. Dette bygger på fake news fra nyhetsbyrået NTB.

– Norge har ikke gått ut med en spesifikk advarsel vedrørende Israel. Selv om det ikke kommer klart frem i saken, relaterer sitatene fra ambassadør Svein Sevje og UDs kommunikasjonsrådgiver Kjetil Elsebutangen seg kun til Norges generelle policy vedrørende omstridte havområderNTB har lagt til egne kommentarer og vurderinger, som må stå for deres regning [MIFFs uthevning], skrev daværende ambassaderåd Vebjørn Dysvik til MIFF i 2012.

Norge har generelle retningslinjer for aktivitet i omstridte havområder, men disse ble publisert på regjeringen.no 21. januar 2008, lenge før de store israelske gassfunnene ble gjort i 2009 og 2010. Det var også før den siste striden om maritim grense mellom Israel og Libanon blusset opp.

En liten sektor av israelsk økonomisk sone i Middelhavet er omstridt, fordi også Libanon gjør krav på den. Men Israel driver ikke letevirksomhet i denne omstridte sonen, og de store funnene ligger langt sør for disse områdene.

4. juni 2012 kunne MIFF avsløre utdrag fra mailveksling som viste hvordan NTBs journalist Nils-Inge Kruhaug konstruerte saken. NTB nevnte aldri med et ord i sine artikler at de store israelske gassfunnene ligger klart utenfor det lille havområdet som også Libanon gjør krav på.

Alt vi har nevnt hittil er fra tiden da Jonas Gahr Støre var utenriksminister.

Da Børge Brende var utenriksminister, skrev seniorrådgiver Carsten Carlsen ved Midtøstenseksjonen i Utenriksdepartementet: «Utenriksministeren understreket i sitt svar til stortingsrepresentant Grøvan at han viste til generelle prinsipper som ikke er særskilte for Israel. Det er ikke norsk praksis å uttrykke seg spesifikt om hvorvidt det enkelte olje- eller gassfelt er å betrakte som omstridt eller problematisk. Det er riktig at de omtalte feltene ligger utenfor det havområde der Israels og Libanons krav overlapper hverandre. [MIFFs uthevning.] Enhver potensiell næringslivsaktør kan se norske myndigheters generelle advarsel mot involvering i omstridte områder i lys av dette.»

De generelle retningslinjene angående omstridte havområder advarer ikke mot samarbeid «med land som ikke har avklarte grenselinjer», slik oppropet hevder, men mot engasjement i de spesifikke områdene som er omstridte/ uavklarte.

Da Støre var utenriksminister, forsøkte olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) å utvikle samarbeid mellom Israel og Norge innenfor offshore-næringen. Dette samarbeidet er blitt fulgt opp av Høyre-FrP-regjeringen.

Oppropet: «Technion er også en sentral samarbeidspartner med israelske militær-industrielle aktører som opererer en folkerettsstridig okkupasjon.»

Israels militære kontroll av Vestbredden er lovlig etter folkeretten.

Oppropet: «Israel bruker sin kontroll over petroleum og andre råvareressurser til å øke sin kontroll over den palestinske befolkningen, de har ikke undertegnet Havrettskonvensjonen, og har ikke fastlagte grenser mot nabolandene på sin kontinentalsokkel, med unntak av Kypros. Israel har allerede begynt å tappe et gassfelt som strekker seg inn i det Israel selv definerer som Gazas territorium, og de hindrer effektivt palestinerne i å selv utvinne gassressursene utenfor Gaza.»

Ønsker partiene og organisasjonene som står bak oppropet at den islamistiske og antisemittiske terrororganisasjonen Hamas skal få tilgang til naturgass før det er inngått noen fredsavtale? En avklaring av ressursene i farvannet utenfor Gaza og Sør-Israel må avklares i forhandlinger, og palestinsk side er splittet og uvillig til å forhandle.

Israelerne har ønske om å redusere sin kontroll over den palestinske befolkningen. Det viste de ikke minst med tilbaketrekningen fra Gaza-stripen i 2005, og ulike planer om omfattende tilbaketrekninger fra Vestbredden. Det som gjør fortsatt kontroll nødvendig, er vold og terror fra palestinsk side og politiske ledere som nekter å anerkjenne at Israel er kommet for å forbli som en jødisk stat.

Styret ved Universitetet i Stavanger kan trygt fortsette og utvide sitt samarbeid med Technion og andre israelske universitet. Hvis du er enig i det, skriver du «ja!» eller lignende i kommentarfeltet.


Takk for at du leste hele artikkelen! Nettsiden miff.no har ingen betalingsmur og heller ingen eksterne annonser. Våre nyheter og bakgrunnsartikler er en gave til deg fra MIFFs medlemmer. Med deg på laget kan vi bli enda bedre. Medlemskap koster kun fra 4 kroner per uke. Takk for at du klikker her og fyller ut registreringsskjema nå. Hvis du er medlem fra før, gi en gave til Vipps 39881 eller med SMS i skjema under. Det betyr mye å ha deg med på laget nå når Israel blir 70 år og MIFF blir 40 år! Takk!

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise