Norad bryter regjeringens retningslinjer i statsbudsjettet

Utenriksminister Ine Søreide Eriksen. (Skjermdump fra NRKs sending fra den muntlige spørretimen på Stortinget 11. april 2018)
Utenriksminister Ine Søreide Eriksen. (Skjermdump fra NRKs sending fra den muntlige spørretimen på Stortinget 11. april 2018)

Før du leser videre, vil vi takke deg som er medlem av MIFF og gjør det mulig for oss å drive dette nettstedet. Er du ikke medlem ennå, vil vi invitere deg til å betale kontingent for 2021 nå. Da gir vi deg resten av år 2020 gratis.

På side 187 i budsjettproposisjonen til Stortinget for statsbudsjettet 2018 heter det:

«Bekjempelse av diskriminering, herunder også hatefulle ytringer og antisemittisme er viktige prinsipper for det norske engasjementet. Det er heller ikke i tråd med norsk politikk å støtte organisasjoner som har uttrykt hovedformål å fremme BDS-kampanjen (Boikott, Desinvesteringer og Sanksjoner).

Regjeringen er imot boikott av Israel. Boikott skaper avstand, og Regjeringen tror i stedet på dialog og samarbeid for å skape tillit som en forutsetning for å løse konflikten mellom israelere og palestinere.»

MIFF skrev om dette første gang i oktober 2017. Senest 21. august 2018 forsikret utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide til Stortinget: «Det er heller ikke i tråd med norsk politikk å støtte frivillige organisasjoner som har som sitt hovedformål å fremme boikott av Israel. Regjeringen har strammet inn forvaltningspraksis på dette området de siste årene.»

Regjeringen har tydeligvis ikke strammet inn tilstrekkelig. For treårsperioden 2017 til 2019 har Norad inngått avtale om årlige utbetalinger på 500.000 kroner til en norsk organisasjon som har som uttrykt hovedformål å fremme boikott av Israel (BDS-kampanjen). Avtalen ble riktignok inngått før anti-boikott formuleringen kom inn i statsbudsjettet, men regjeringens avvisning av boikott burde være velkjent for Norad også i slutten av mai 2017. Det er aldri for sent å bryte avtalen og følge regjeringens politikk.

Fellesutvalget for Palestina har fått tilskudd fra Norad til «informasjonsaktiviteter i Norge». Å fremme BDS-kampanjen er en sentral del av utvalgets politiske plattform. Blant syv oppmuntringer til engasjement for støttespillere av FUP, er boikott av Israel med. Fellesutvalget for Palestina deltar i en rekke kampanjer for boikott, deinvesteringer og sanksjoner.

MIFF forventer nå at Norad følger opp regjeringens politikk ved å ikke overføre mer penger til FUP. Norad bør også vurdere å kreve tilbakebetaling av tidligere års tildelinger, dersom det skulle vise seg at FUP har brutt vilkårene for tildeling. MIFF har kontaktet Norad og bedt om innsyn i saksdokumentene for denne tildelingen, men har ennå ikke fått svar.

Norad ga i 2017 støtte til informasjonsformål til 36 norske organisasjoner.

Skjermdump fra udtilskudd.regjeringen.no som viser avtalen med Fellesutvalget for Palestina.
Skjermdump fra udtilskudd.regjeringen.no som viser avtalen med Fellesutvalget for Palestina.


Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag