Fagutvalgsleder i religion og etikk i Norsk Lektorlag slakter Operasjon Dagsverk

- Det er legitimt å spørre om Operasjon Dagsverk bryter med verdigrunnlaget i Opplæringsloven, skriver lektor Anita Sævik.
Faksmile fra Lektorbladet nr. 5/2018.
Faksmile fra Lektorbladet nr. 5/2018.

Lektorbladet er medlemsbladet til Norsk Lektorlag. I den siste utgaven, som kom ut til leserne i denne uken, har Anita Sævik en artikkel om Operasjon Dagsverk. Sævik er fagutvalgsleder i religion og etikk i Norsk Lektorlag.

I utgangspunktet skulle solidaritetsprosjekt som Operasjon Dagsverk harmonere godt med formålsparagrafen i opplæringsloven, innleder Sævik. Men så fortsetter hun:

– I år er det dessverre legitimt å spørre om Operasjon Dagsverk bryter med verdigrunnlaget i opplæringsloven. Når undervisningsmateriellet som OD 2018 presenterer for norske elever er så ensidig som det går fram på hjemmesiden, kan nemlig skolene få et problem med læreplanens «Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen» der «Kritisk tenkning og etisk bevissthet» er nedfelt som egne punkt, skriver Sævik. Også MIFF har henvist til opplæringsloven i artikkelen Ti grunner til at du ikke bør delta i årets Operasjon Dagsverk.

MIFF har tidligere analysert og kritisert ODs prosjektforedrag. Lektoren er heller ikke nådig. I prosjektfordraget «blir det lansert en rekke kontekstsløse påstander uten faglig forankring, drøfting eller kildereferanser,» skriver Sævik. Hennes konklusjon er at foredraget er «unyansert, med klar politisk og ideologisk slagside».

«OD vektlegger at de ikke skal ta stilling til palestinernes konflikt med Israel (jf. slide 10), men framstillingen i foredraget vitner om det motsatte: I stedet for å fokusere på målet for innsamlingsaksjonen, bruker en stor plass på den politiske konflikten,» skriver Sævik.

Lektoren opplyser at Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (DEMBRA) er et satsningsområde i skolen høsten 2018.

– Da blir det selvmotsigende å gi to undervisningsdager til et så ensidig prosjekt som OD 2018 viser seg å være. Skolens undervisningstid skal ikke brukes til å fremme ulike interessegruppers politiske eller ideologiske agenda. Dersom OD-komiteen ikke snur (jf. Det Mosaiske Trossamfunds mislykkede forsøk på dialog), er det sikkert mange, både skoler, lærere og elever – som på faglig og etisk grunnlag vil måtte reservere seg mot dette prosjektet, skriver Sævik.

Hun avslutter sin artikkel slik: «I denne situasjonen bør det gjøres kjent for elevene at de har et reelt valg også til å kunne reservere seg mot OD-infoen. Viss skoler gjennomfører Operasjon Dagsverk slik det er lagt opp til nå, er det rimelig at elevene alternativt skal kunne bruke disse to dagene til faglig relevant selvstudie. Det er skoleeiers ansvar at aktiviteter på skolen ikke bryter med verdigrunnlaget i læreplanen og opplæringsloven.»

---------

Dersom du savner kommentarfelt for Facebook her under artikkelen, er dette dessverre utenfor MIFFs kontroll. Det kan skyldes din nettleser, innstillinger på din nettleser og/ eller innstillinger i din Facebook-bruker. Kommentarer kan sendes til post@miff.no, eller legges inn på MIFFs Facebook-side.

Lettlest bok på 144 sider - perfekt gave til tenåringer og unge voksne som trenger å få en god smak av Israel.
Bestill den nye boken Israelernes overlevelseskraft

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise