Her er svaret utenriksminister Søreide ga til Moxnes

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (Høyre) og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt). (Foto: Stortinget)
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (Høyre) og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt). (Foto: Stortinget)

Før du leser videre, vil vi takke deg som er medlem av MIFF og gjør det mulig for oss å drive dette nettstedet. Er du ikke medlem ennå, vil vi invitere deg til å betale kontingent for 2021 nå. Da gir vi deg resten av år 2020 gratis.

I november sendte stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt) et skriftlig spørsmål til utenriksministeren. MIFFs styremedlem Jan Benjamin Rødner kommenterte teksten til Moxnes avsnitt for avsnitt. Det var ikke uventet en serie feil.

Spørsmålet til Moxnes var: «Hva er grunnen til at regjeringen ikke innfører sanksjoner mot den israelske staten, til tross for alvorlige, gjentatte og langvarige brudd på folkeretten?»

Vi gjengir svaret til utenriksministeren i sin helhet:

«Regjeringen er imot sanksjoner og boikott av Israel. Dialog, samarbeid og tillitsbygging er bedre egnet for å løse konflikter.

Norge har heller ikke tradisjon for å innføre unilaterale sanksjoner mot andre stater. Vår holdning er at sanksjoner og restriktive tiltak er mest effektive når disse har bred internasjonal støtte. Norge gjennomfører folkerettslig bindende sanksjonsvedtak fattet av FNs sikkerhetsråd i norsk rett. Norge kan eventuelt også slutte opp om EUs restriktive tiltak. Hverken FNs sikkerhetsråd eller EU har vedtatt sanksjoner eller restriktive tiltak mot Israel.

Regjeringen er tydelig overfor Israel om at de israelske bosettingene på okkupert område er folkerettsstridige og utgjør et hinder for fred. Dette synet er forankret i en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, deriblant resolusjon 465 og 471, og vurderinger fra den internasjonale domstolen i Haag. Norge uttrykker også bekymring overfor israelske myndigheter om brudd på folkeretten, overdreven maktbruk og brudd på menneskerettighetene.

Kun en forhandlet to-statsløsning kan skape varig fred mellom israelerne og palestinerne. Erfaringen fra den langvarige norske innsatsen med å bidra til å bygge et institusjonelt og økonomisk fundament for en palestinsk stat er at økonomisk samarbeid mellom partene gir resultater og bedre levekår for den palestinske befolkningen. Eventuelle sanksjoner mot Israel vil bidra til å forverre levekårene også for det palestinske folket.»

 

Fordypning

Hva er den israelske statens offisielle forklaring og juridiske argumentasjon for israelske bosetninger på Vestbredden?

Hvorfor fortsetter Israel å bygge i bosetninger?

NRK avslørte bosetningenes relative størrelse

 Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag