Starter «Israels venner i Stavanger bystyre»

Mats Danielsen (FrP) og Marie Ljones Brekke (KrF) starter egen gruppe for Israel-vennlige bystyrerepresentanter i Stavanger. (Foto: Privat)

Før du leser videre, vil vi takke deg som er medlem av MIFF og gjør det mulig for oss å drive dette nettstedet. Er du ikke medlem ennå, vil vi invitere deg til å betale kontingent for 2021 nå. Da gir vi deg resten av år 2020 gratis.

Det er ikke bare partier som vil boikotte Israel og/ eller israelske bosetninger som tenker på Israel før kommunevalget 9. september. I Stavanger har en FrP- og KrF-representant gått sammen om å danne en vennegruppe for Israel i bystyret.

– Rødt har uttalt at de vil boikotte Israel. Det er en motivasjon for oss til å opprette gruppe for å være en motvekt mot boikotten. Vi tror ikke på å boikotte frie stater, men på samarbeid som en vei til fred. Det tror vi at denne gruppen kan bidra til, sier Danielsen til Dagen.

– Dette er en motreaksjon mot alle partiene som ønsker kommunal boikott av Israel i Stavanger og i andre kommuner, sier Brekke.

Kommunepolitikken har vært kamparena for og imot boikott av israelske bosetninger i den siste valgperioden. Derfor er spørsmålet med i Aftenpostens valgomat i Oslo og NRKs valgomat for Lærdal.

17. november 2016 vedtok Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt i bystyret i Trondheim å «boikotte alle varer og tjenester som Israel produserer på okkupert palestinsk område». Samtidig oppfordret bystyret alle innbyggerne i Trondheim å gjøre det samme. 14. desember 2016 fulgte Tromsø etter.

I januar 2017 pekte SV i Kristiansand ut boikott av israelske bosetninger som vårsemesterets viktigste sak. I sørlandsbyen vendte Arbeiderpartiet tommelen ned og forslaget led et knusende nederlag. Det samme gjorde Arbeiderpartiet i Bodø. SV, Rødt og enkeltstående representanter for Arbeiderpartiet har prøvd seg også i Moss (avvist av Høyre-ordføreren), Bergen (avvist med stort flertall, inkludert av Arbeiderpartiet), Gjøvik, Sortland, Ulvik, Fredrikstad (2 stemmer for, 50 imot) og kanskje andre kommuner. I Arendal kommer SVs forslag om boikott opp til votering til høsten. MIFF kjenner ikke til at boikottvedtak er fattet noen andre steder enn i Trondheim og Tromsø. Det betyr blant annet at Arbeiderpartiet, utenom Trondheim og Tromsø, som oftest har stemt imot forslagene om boikott. Det er også mange kommuner hvor representanter for SV, Rødt og MDG ikke har foreslått boikott-tiltak.Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag