Huitfeldt krever svar fra utenriksministeren om palestinske skolebøker

Når ble utenriksministeren kjent med innholdet i det nye pensumet?
Anniken Huitfeldt (Ap). (Foto: Arbeiderpartiet, flickr)
ISRAEL ER UNDER ANGREP!

Nye palestinske skolebøker er mye mer ekstreme enn før. Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskole, meldte MIFF 9. oktober. Vi oversatte også 44 eksempler til norsk som dokumenterer dette.

Bak rapporten om skolebøkene står IMPACT-se, et institutt som gransker ulike lands skolepensum opp mot UNESCOs standarder for fred og toleranse i opplæring. I forrige uke gjennomførte MIFF og IMPACT-se en serie møter på Stortinget og i Utenriksdepartementet for å gjøre norske ledere oppmerksom på hvordan norske bistandspenger blir misbrukt.

«Norge støtter skolepensum som fremmer jihad,» meldte Aftenposten på sin forside 12. november. «I palestinske skolebøker forherliges jihad, og staten Israel eksisterer ikke.» Samme dag ble skolebøkene også debattert i Dagsnytt Atten på NRK, og representanter fra en rekke partier har uttrykt seg svært kritisk til skolebøkene. Palestinske skolebøker motarbeider fred, og giverlandene må knytte endringer til den økonomiske støtten, konkluderte Aftenposten i en lederartikkel 14. november.

Onsdag 13. november sendte stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap), leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, følgende spørsmål til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide: «Aftenposten har de siste dagene omtalt pensuminnholdet i palestinske skolebøker. Når ble utenriksministeren kjent med innholdet i det nye pensumet, og hva har en fra norsk side foretatt seg overfor palestinske utdanningsmyndigheter for å bidra til at skolepensumet har en fredsbyggende effekt?»

Utenriksministeren må svare skriftlig på spørsmålet i løpet av seks arbeidsdager.

De palestinske skolebøkene har motarbeidet fred også da Arbeiderpartiet hadde ledelsen i Utenriksdepartementet. MIFF har informert om dette til departementet i årevis. Etter ny revisjon av skolebøker, som er rullet ut fra 2016 til 2019, er innholdet blitt mer ekstremt enn før.

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise