– Våre penger kan ikke gå til et undervisningssystem som oppfordrer til vold og fremmer antisemittisme

Palestinske skolebøker ble tema i Stortingets debatt om regjeringens utenriksbudsjett torsdag 12. desember 2019.
Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde i Stortinget 12. desember 2019. (Skjermdump fra Stortinget.no)
ISRAEL ER UNDER ANGREP!

I høst kunne IMPACT-se, et institutt som gransker ulike lands skolepensum opp mot UNESCOs standarder for fred og toleranse i opplæring, vise at nye palestinske skolebøker er mye mer ekstreme enn før. Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskoleMIFF har oversatt 44 eksempler til norsk som dokumenterer dette.

Da Aftenposten så innholdet i de palestinske skolebøkene var konklusjonen klar: «Norge støtter skolepensum som fremmer jihad»«Palestinske skolebøker motarbeider fred,» konkluderte avisen i en lederartikkel.

5. desember kom regjeringspartiene, med støtte fra Senterpartiet, med en merknad i budsjettinnstillingen hvor det varsles at dialog med palestinske myndigheter ikke lenger er det eneste virkemiddelet. De fem partiene skriver: «Flertallet imøteser resultatene fra den pågående granskningen fra Georg Eckert Institute og ber regjeringen redusere eller holde tilbake økonomisk støtte til PA dersom de ikke sørger for tilfredsstillende utbedringer i skolemateriellet innen rimelig tid. Det signaliseres til PA at det norske parlamentet har stilt krav om at støtte må holdes tilbake dersom anbefalingene i rapporten ikke følges opp på en tilstrekkelig måte.»

I debatten om utenriksbudsjettet på Stortinget torsdag ettermiddag 12. desember sa stortingsrepresentant Christian Tybring Gjedde (FrP) følgende:

«Flere rapporter, deriblant fra organisasjonen IMPACT-se, har påpekt svært kritikkverdig innhold i skolemateriell som benyttes i de palestinske selvstyreområdene. Blant annen forherliges martyrdød og voldelig kamp, og den palestinske terroristen Dalal Mughrabi som drepte 38 sivile israelere, inkludert 13 barn, presenteres som en rollemodell. Kart over området har ikke med Israel og israelske byer refererer til som palestinske byer. I politiske nøytrale fag som matematikk og fysikk bes elevene måle kraften i en sprettert som skytes mot israelske soldater og de lærer sannsynlighetsregning med å telle martyrer.

I innstillingen ber derfor et flertall på Stortinget regjeringen om å redusere eller holde tilbake økonomisk støtte til de palestinske selvstyremyndighetene hvis de ikke sørger for en tilfredsstillende utbedringer i skolemateriellet. FrP har i årevis kjempet for en mer balansert Midtøsten-politikk. Et hovedmål fra vår side har vært at palestinske myndigheter må stilles ansvarlig for deres destruktive rolle i fredsprosessen. Innholdet i palestinske skolebøker har vært kjent i årevis, og det er noe vi har tatt opp flere ganger.

Det er en seier for oss at Norge nå stiller krav til palestinske selvstyremyndighetene om at vår økonomiske støtte vil bli holdt tilbake dersom ikke skolebøkene endres. Vi kan ikke lenger sitte stille og se på at våre penger går til et undervisningssystem som oppfordrer til vold og fremmer antisemittisme. Nå er det nok. Det er gledelig at et stort flertall på Stortinget støtter dette. Jeg er imidlertid veldig skuffet over at Arbeiderpartiet velger å snu ryggen til antisemittismen og jødehatet hos palestinske selvstyremyndigheter.

Innholdet i disse skolebøkene er helt forkastelig og bidrar på ingen måte å legge grunnlag for fredelig sameksistens som jo er målet for Norges Midtøsten-engasjement. At Ap aksepterer at norske skattepenger finansierer et skolesystem som lærer skolebarn å bli voldelige og hate jøder er for meg uforståelig.»

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise