Home Boikottaksjoner mot Israel Senterpartiet og halve FNB reddet Stavanger fra skam

Senterpartiet og halve FNB reddet Stavanger fra skam

Rødt kom med et forslag som ikke hadde rammet Israel, men tvunget kommunen ut av mange internasjonale investeringsfond.

Dersom kommunestyret følger Rødts forslag vil Stavanger måtte holde seg borte fra mange av verdens største selskaper. (Foto: Keith Dixon, flickr)

Mandag 16. desember meldte MIFF at Rødts Israel-hat truer med å utestenge Stavanger kommune fra den internasjonale økonomien. MIFF kunne gjengi fra mailutveksling mellom kommunestyrerepresentanter hvor Rødt først foreslo en sanksjon mot Israel, for deretter å endre formuleringen slik at den ikke rammet Israel i det hele tatt, men truet med å utestenge kommunen fra store deler av den internasjonale økonomien.

Da forslaget endelig ble realitetsbehandlet i kommunestyret mandag ettermiddag, presenterte Rødt, i samarbeid med SV, et tredje forslag:

“Kommunens investeringer skal ivareta menneskerettigheter og skal samsvare med FN Global Compacts prinsipper for investeringer. Kommunestyret ønsker å presisere at Stavanger kommune, så langt som mulig, skal avstå fra å investere mot selskaper som produserer varer på områder som er okkupert i strid med folkeretten og som opererer på tillatelse fra okkupasjonsmakter. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en egen sak som vurderer hvordan dette er ivaretatt i det vedtatte finansreglementet, da særlig med henvisning til prinsipp 1 og 2 i FNs Global Compact prinsipper.”

Også dette forslaget falt. 33 stemte for og 34 stemte imot, opplyser kommunestyremedlem Mats Danielsen (FrP). Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) delte sine seks stemmer i to, Senterpartiets tre representanter stemte imot, en fra Høyre støttet forslaget. Dersom ikke halvdelen av FNB og Senterpartiet hadde avvist Rødts forslag, ville forslaget blitt vedtatt, men de brøt med det politiske flertallet de er en del av for å senke det ekstreme forslaget.Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

0

Your Cart