Redd Barna og NTB fortsetter med demonisering av Israel

Det store flertallet palestinske barn som blir fengslet av Israel er 16-18-åringer som har deltatt i voldelig kamp. I stedet for å ta avstand fra volden, lar Redd Barna angriperne lage tegninger av hvordan de ble behandlet da de ble stanset.
Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna, på NRK Nyhetsmorgen 29. april 2020. (Skjermdump: NRK)

I slutten av oktober kom Save the Children ut med en ny rapport, Defenceless, om palestinske mindreårige i israelsk fangenskap. I Norge ble rapporten presentert av Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange og gjengitt av NTB i flere av landets store aviser.

I april var det NRK som ga Lange mikrofontid til å demonisere Israel. Med NTB går det, som ventet, ikke noe bedre.

MIFF har understreket tidligere at det er dypt tragisk at palestinske mindreårige vokser opp i et konfliktområde. Vi har forklart hvordan palestinske barn kunne vært spart for å bli ofre.  MIFF deler helhjertet Redd Barnas ønske for alle barn har en trygg hverdag.

Det største problemet med Defenceless-rapporten, ligger i anbefalingene. Det gis mange gode, og sikkert velmente, råd til Israel om best mulig behandling av mindreårige palestinske fanger, men det gis ingen anbefalinger til palestinske myndigheter eller til palestinske militante grupper om å holde barn utenfor den væpnede kampen! «Palestinske barn ned i tiårsalderen deltar i gatekamper mot israelske soldater,» meldte for eksempel VG fra Betlehem på Vestbredden i 2017. I november 2019 sendte palestinsk radio et innslag hvor barn blir oppmuntret til martyrdøden. De er islams «ammunisjon og våpenet som skal frigjøre og erobre Jerusalem». Innslaget ble også delt på Facebook av Fatah-bevegelsen, som kontrollerer de palestinske selvstyremyndighetene.

Hvorfor nevner ikke Save the Children/ Redd Barna dette organiserte oppvigleriet med et ord? Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskole – se 44 grove eksempler oversatt til norsk her. Når skal Redd Barna sette fokus på det?

Fortielsen er ikke overraskende. NGO Monitor påpeker at Save the Children tidligere har samarbeidet med palestinske institusjoner som oppvigler barn til vold. I 2018 gjennomførte Save the Children et prosjekt med Dar al Huda, en barnehage i Gaza med tilknytning til Islamsk Jihad. I barnehagen er det blitt avholdt seremoni hvor palestinske barn utkledd som krigere angriper israelere, dreper og kidnapper dem, ifølge Daily Mail.

En hovedkritikk fra Redd Barna mot Israel, er at palestinske mindreårige blir dømt i militærdomstoler. Dette er imidlertid Israel tvunget til ut fra folkeretten. For å bruke sivile domstoler måtte Israel først ha hevdet suverenitet over de aktuelle områdene av Vestbredden hvor barna bor eller opererer. Men også en slik anneksjon har Save the Children fordømt som «ulovlig» og «en katastrofe for mange palestinske barn».

Som rapporten i april, er Save the Children også i denne nye rapporten ærlig på at den ikke gir et representativt bilde. Det heter: «Save the Children anerkjenner at dette ikke er et statistisk signifikant eller representativt utvalg. Siden rapporten har som mål å presentere barnas opplevelse fra deres eget perspektiv, er det også viktig å merke seg at hendelsene de nevner ikke er blitt uavhengig bekreftet av Save the Children.» Ingen slike reservasjoner nevnes når Lange og NTB gjengir noe fra rapporten. Det nevnes heller ikke i Redd Barnas egen norskspråklige oppsummering. I stedet gjengis løse påstander om at “hunder [er] blitt sluppet løs på barn».

– Save the Children har laget en rapport basert på følelser fra involverte parter (barna, palestinske myndigheters folk og anti-israelske NGOer), ikke faktuell analyse, konkluderer NGO Monitor.

Tradisjonen tro har NTB laget sak på Redd Barnas kritikk uten at en eneste pro-israelsk stemme får komme til orde. NTB har vært en av de største produsentene av vrangforestillinger om Israel gjennom mange år. Det kan du lese mer om i MIFFs nye bok Det falske bildet av Israel. Bestill boken her.Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

Ingen artikler å vise