Ny rapport: Norge betaler for FN-skolemateriell som fremmer jihad og sletter Israel fra kartet

FN-skolene på Vestbredden og Gaza-stripen ser ikke ut til å legge noen demper på jihad-skolebøkene fra palestinske selvstyremyndigheter.
Ine Marie Eriksen Søreide
Ine Marie Eriksen Søreide. (Photo: UN Photo/Evan Schneider)

«Alle trenger å lese om Israel på miff.no.» Hvis du er enig, trenger vi deg som medlem av MIFF slik at skoleelever og andre kan få israelske perspektiver gratis tilgjengelig på norsk. Bare en liten brøkdel av våre nettgjester er medlemmer. Klikk her for å registrere deg nå (fra kr. 4,- per uke)

De palestinske skolebøkene som ble tatt i bruk skoleåret 2019-2020 var mye mer ekstreme enn tidligere. Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskole, meldte MIFF 9. oktober 2019. Vi oversatte 44 eksempler til norsk som dokumenterte dette.

Til tross for at Norge holdt bistand tilbake og forsøkte med «konstruktiv dialog», ble de palestinske skolebøkene for skoleåret 2020-2021 ikke noe bedreEndringene i det problematiske innholdet var minimale, og ble dels til det verre.

En større andel av palestinske barn går på skoler drevet av FN-organisasjonen UNRWA. FN-skolene bruker palestinske myndigheters (PA) pensumlitteratur, men det er blitt hevdet i debatten at FN-skolene tilpasser sin undervisning og luker bort det mest problematiske innholdet.

Dette argumentet slår en rykende fersk rapport bena under. 13. januar kunne IMPACT-se dokumentere at UNRWAs egenproduserte undervisningsmateriale også er dypt urovekkende.

Ifølge UNRWAs tall ga Norge støtte på 250 millioner kroner i 2019 og 235 millioner kroner i 2020. Rapporten viser at de norske pengene dermed er med på å finansiere skolemateriell som

  • gir opplæring i hat
  • oppvigler til vold
  • fremmer jihad og martyrdød
  • løfter opp terrorister som rollemodeller
  • oppmuntrer barn å «forsvare moderlandet med blod»
  • omtaler Israel som «Fienden» og «den sionistiske okkupasjonen»
  • viser kart hvor Israel er utslettet
  • fordømmer israelsk-palestinsk samhandel

Skolemateriellet fra UNRWA som er analysert inneholder ikke noe materiale som fremmer fred eller fredsarbeid. I noen tilfeller er UNRWA-materialet mer radikalt enn PAs skolebøker.

Totalt har IMPACT-se analysert 122 hefter utgitt av UNRWA. Totalt anslår de at 150-200 hefter er i bruk for tiden. Heftene bruke av UNRWA som et supplement til PAs pensumlitteratur.

IMPACT-se er et institutt som gransker ulike lands skolepensum opp mot UNESCOs standarder for fred og toleranse i opplæring

MIFF har i lang tid protestert på Norges ukritiske bistand til UNRWA. Stort misbruk av dine skattepenger: Pumper 125 millioner kroner inn i systemet for å forlenge konflikten, skrev MIFF for eksempel i mars 2020.

Kilder:

Review of UNRWA-Produced Study Materials in the Palestinian Territories (full rapport, 46 siders PDF)

Pressemelding fra IMPACT-se om rapportenGi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

Ingen artikler å vise