Israel og «Palestina» glimrer med sitt fravær i regjeringsplattformen

Arbeiderpartiet og Senterpartiet presenterte 13. oktober sin nye regjeringsplattform.
Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. (Foto: Arbeiderpartiet, flickr)

Hurdalsplattformen (PDF) danner grunnlaget for den nye Arbeiderparti/Senterparti-regjeringen.

Under avsnittet om utenrikspolitikken heter det innledningsvis: «Hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk ligger fast, herunder sterk oppslutning om FN og folkeretten, medlemskapet i NATO, EØS-avtalen og at Norge ikke er medlem av EU. Regjeringen vil arbeide for å styrke det nordiske samarbeidet. Nordområdene er Norges viktigste strategiske interesseområde.»

Regjeringsplattformene til Erna Solbergs regjeringer har alle hatt referanser til Israel og konflikten med palestinerne, både i 2013, 2018 og 2019.

Granavolden-plattformen fra 2019 hadde følgende tre kulepunkter under avsnittet om utenrikspolitikk:

  • Legge til grunn en balansert holdning til Midtøsten-konflikten, aktivt støtte målet om Israel og Palestina som to stater innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser, og støtte opp under demokratisk utvikling i Midtøsten.
  • Legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel. Regjeringen anser ikke boikott av Israel som et bidrag til dialog, forståelse og en fredelig utvikling i Midtøsten.
  • Markere en tydelig kritisk linje overfor alle former for antisemittisme og aktivt motarbeide økonomiske bidrag til terrorisme, inkludert fangelønn.

Under avsnittet om utvikling/ bistand, var følgende kulepunkt:

  • Ikke støtte organisasjoner som oppfordrer til vold eller som fremmer hatefulle ytringer, rasisme eller antisemittisme, herunder i de palestinske områdene.

I Hurdalsplattformen er verken Israel, Palestina, israelere, palestinere, Midtøsten eller antisemittisme nevnt.

Det er ikke spor av den mer radikale politikken som Arbeiderpartiet har gått til valg på, som for eksempel merking av varer fra bosetningene og krav til Israel om å avslutte okkupasjonen og oppheve blokaden av Gaza. Arbeiderpartiet har også varslet at de vil «sette i gang en prosess for anerkjennelse av Palestina som selvstendig stat». Ingen slike formuleringer har blitt del av regjeringsplattformen, og dette må tolkes som en seier for kreftene i Senterpartiet, men også i Arbeiderpartiet, som ønsker at hovedlinjene i utenrikspolitikken ligger fast og at Norge skal ha et vennskapelig forhold til Israel. Hvis man skulle ønske en ny linje, har det i hvert fall ikke vært så viktig at det ble forankret i plattformen.

Regjeringsplattformen må være et stort nederlag for Palestinakomiteen og deres allierte, som håpet at rødgrønn seier skulle gi snarlig anerkjennelse av «staten Palestina», slik Sveriges venstreorienterte regjering gjorde i 2014.

---------

Dersom du savner kommentarfelt for Facebook her under artikkelen, er dette dessverre utenfor MIFFs kontroll. Det kan skyldes din nettleser, innstillinger på din nettleser og/ eller innstillinger i din Facebook-bruker. Kommentarer kan sendes til post@miff.no, eller legges inn på MIFFs Facebook-side.

Lettlest bok på 144 sider - perfekt gave til tenåringer og unge voksne som trenger å få en god smak av Israel.
Bestill den nye boken Israelernes overlevelseskraft

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise