Listhaug: Hvorfor vil regjeringen øke støtte til jihad, terrorisme, jødehat og antisemittisme i palestinsk skole?

- Jeg er stolt av at denne regjeringa øker støtten til palestinske selvstyremyndigheter gjennom at UNRWA får økt finansiering, svarte utenriksminister Anniken Huitfeldt.
FrP-leder Sylvi Listhaug. (Skjermdump fra Stortinget TV)

Norge støtter skolepensum som fremmer jihad, skrev Aftenposten som hovedsak på sin forside 12. november 2019. Lederartikkelen to dager senere var klinkende klar: Palestinske skolebøker motarbeider fred. Én måned tidligere hadde MIFF publisert 44 eksempler fra palestinske skolebøker på norsk som viser at vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i grunnskolen.

De siste ukene har MIFF igjen satt fokus på jihad- og jødehatopplæring i palestinsk skole, etter at tidligere utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H), bare noen dager før hun gikk av, ga grønt lys til å gjenoppta øremerket bistand til palestinsk utdanning. 8. november kunne MIFF vise til flere eksempler på jihad- og jødehat i nylaget skolemateriell. Omtrent samtidig kom meldingene om at Støre-regjeringen øker støtten til UNRWA med 50 millioner kroner i 2022. Hoveddelen av denne bistanden går til palestinsk utdanning som bruker jihad- og jødehat-skolebøkene til palestinske myndigheter. En rapport fra januar viste at også UNRWAs egenproduserte undervisningsmateriale er dypt urovekkende. Skolemateriellet fra UNRWA som er analysert inneholder ikke noe materiale som fremmer fred eller fredsarbeid. I noen tilfeller er UNRWA-materialet mer radikalt enn PAs skolebøker.

FrP-leder Sylvi Listhaug tok saken opp i spørretimen på Stortinget 10. november. Se hele runden mellom Listhaug og Huitfeldt i videoen under, ellers les Stortingets offisielle referat under. MIFF håper å komme tilbake med en faktasjekk om kort tid.

Sylvi Listhaug (FrP) []: «Den tidligere utenriksministeren mener at innholdet i palestinske skolebøker er forbedret, og utbetalte fryste midler til palestinsk utdanningssektor. Men rapporten fra Georg Eckert-Instituttet sier at undervisningsmaterialet fremdeles glorifiserer vold og fremmer holdninger mot Israel og jøder som er uakseptable.

Kan regjeringen være bekjent av å bidra til å finansiere et undervisningssystem som bruker skolebøker som fremmer disse holdningene, og som dermed undergraver en fredelig løsning på konflikten mellom israelere og palestinere?»

Utenriksminister Anniken Huitfeldt []: Jeg deler synet til tidligere utenriksminister Eriksen Søreide om at innholdet i palestinske skolebøker har blitt forbedret fra 2017 og til i dag. Georg Eckert-instituttet, som representanten henviser til, har levert en rapport som også viser dette. Det er likevel klart at det fortsatt er eksempler på problematisk innhold i palestinske skolebøker, og vi jobber for ytterligere forbedringer av pensumbøker selv om utviklingen har gått i riktig retning, noe som også understrekes i den rapporten som representanten henviser til. Det at EU, som bestiller av denne rapporten, også har opprettholdt utdanningsstøtten til Palestina, forsterker også dette inntrykket.

Utdanning er en grunnleggende menneskerett og høyt prioritert i norsk utviklingssamarbeid. I Palestina har Norge gjennom flere regjeringer støttet bygging og renovering av skoler og opplæring av lærerstab og lærere. Norge finansierer ikke palestinske skolebøker eller pensumutvikling. De norske midlene til utdanningssektoren kanaliseres gjennom flergivermekanismen, der flere land er med, bl.a. Finland, Irland og Tyskland, og det er også etablert kontrollmekanismer i samarbeid for å sikre at midlene brukes i tråd med det som er formålet.

Regjeringa ønsker å bidra til å heve kvaliteten på utdanning i Palestina. I samme periode som innholdet i de palestinske skolebøkene har blitt bedre, har også sentrale givere til utdanningssektoren, deriblant Norge og EU, hatt god dialog med palestinske myndigheter. Denne dialogen har også fortsatt etter at denne rapporten ble offentliggjort. Ifølge rapporten er det fortsatt innhold i skolebøkene som bør forbedres, men skolebøkene er i hovedsak i tråd med det som er UNESCOs standarder, og dette vises det også til i Europaparlamentets utenrikskomités innstilling til budsjett for 2022. Palestinske utdanningsmyndigheter er også tydelige på at de ønsker å heve kvaliteten på sitt eget pensum. Så er det en del som er fjernet og justert i lærebøkene, men det er altså et betydelig forbedringspotensial.

Utdanningsstøtte er et område som regjeringa har prioritert, for vi mener at det er viktig for at palestinske barn skal få god utdanning, og også få opplæring i menneskerettigheter.

Sylvi Listhaug (FrP) []: Det 83 år siden krystallnatten, og dessverre lever jødehat og antisemittisme i beste velgående – dessverre også i palestinske skolebøker. Om det har vært noe forbedring, er det forferdelig langt igjen til man er i mål med dette. Tiendeklassinger blir altså bedt om å tenke og reflektere over i hvilke tilfeller jihad er viktig for frigjøringen av Palestina, og hvordan dette er en individuell forpliktelse for enhver muslim. Niendeklassinger blir opplært til at de som dør som martyrer når de dreper vantro, vil få stor belønning. Femteklassinger blir oppmuntret til jihad og til å ofre livet for å frigjøre Al-Aqsa-moskeen.

Hvordan kan utenriksministeren godta at norske skattepenger går – øremerket – til palestinsk utdanningssektor, som vi vet, til tross for forbedring, fremmer jihad og jødehat?

Utenriksminister Anniken Huitfeldt []: Jeg er vel ikke uten videre enig i disse kraftige påstandene om at palestinske skoler finansiert av Norge, Tyskland og Storbritannia, også bidrar til å fremme jødehat. Med tanke på disse eksemplene som det vises til: Vel, nå har vi hatt en rapport som viser at det har vært forbedring på dette området. Jeg tror det er viktig at vi er kritiske, men å stemple et helt palestinsk skolesystem mener jeg heller ikke er hensiktsmessig i denne sammenhengen. Vi tar selvfølgelig skarpt avstand fra ethvert uttrykk for antisemittisme og hatefulle ytringer, og det vil vi også gjøre i det videre. Men en sånn generell stempling av de skolene som Norge er med på å finansiere, er jeg ikke med på.

Sylvi Listhaug (FrP) []: At man unnskylder sånt som foregår i den palestinske skolen, og prøver å minimere det, får stå for utenriksministerens regning.

Regjeringen har nå varslet ytterligere økt bistand til UNRWA, 50 mill. kr i 2022. 60 pst. av budsjettet går til utdanning av palestinske barn og tenåringer. Det er sånn at det fremdeles pågår jødehat og antisemittisme, og Georg Eckert-instituttet har påpekt at det fremdeles ikke holder UNESCO-standard, når man ser på det som går på jøder og Israel. Antisemittisme og glorifisering av vold er ikke kompatibelt med UNESCO-standard, som de selv sier. IMPACT-se har hatt en mer fullstendig analyse, og den viser det samme. Det er langt igjen.

Hvorfor vil regjeringen på toppen av det hele øke støtten til å markedsføre – noe vi vet skjer – jihad, terrorisme, jødehat og antisemittisme i palestinsk skole? For disse pengene bidrar også til det. Hva skal til for å stoppe denne støtten?

Utenriksminister Anniken Huitfeldt []: Jeg tar skarpt avstand fra representantens generelle karakterisering av palestinske skoler. Jeg tror noe av det viktigste vi kan gjøre i kampen for menneskerettigheter, i kampen mot antisemittisme og for toleranse, er å gi barn utdanning. Barn uten kunnskap og utdanning er ikke noe godt virkemiddel i arbeidet for fred og en varig tostatsløsning. Jeg er stolt av at denne regjeringa øker støtten til palestinske selvstyremyndigheter gjennom at UNRWA får økt finansiering. Jeg skal også være vert for giverlandskonferansen for palestinske flyktninger til uka. Det mener jeg er et veldig viktig arbeid. Økonomisk kollaps og mangel på utdanning er ikke noe godt virkemiddel i kampen for toleranse og i kampen mot antisemittisme.

---------

Dersom du savner kommentarfelt for Facebook her under artikkelen, er dette dessverre utenfor MIFFs kontroll. Det kan skyldes din nettleser, innstillinger på din nettleser og/ eller innstillinger i din Facebook-bruker. Kommentarer kan sendes til post@miff.no, eller legges inn på MIFFs Facebook-side.

Lettlest bok på 144 sider - perfekt gave til tenåringer og unge voksne som trenger å få en god smak av Israel.
Bestill den nye boken Israelernes overlevelseskraft

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise