Palestinerne får fire ganger mer norsk bistand enn haitierne

Norge gir åtte ganger mer bistand til palestinerne på Vestbredden og Gaza-stripen per hode enn til fattige afrikanere med betydelig dårligere levekår.
De 15 land som mottok mest bistand fra Norge i 2010. (Kilde: Norad/ FN)
De 15 land som mottok mest bistand fra Norge i 2010. (Kilde: Norad/ FN)

Tabellen i toppen av denne artikkelen viser de 15 land og områder som mottok mest norsk bistand i år 2010. Tallene for bistandssum og innbyggertall er hentet fra Norads Årsrapport om norsk bilateral bistand 2010 (se pdf). På grunnlag av dette har MIFF beregnet bistand i kroner per innbygger. Kolonnen helt til høyre viser landenes rangering på FNs Human Development Index for 2011.

Oversikten taler et tydelig språk:

Norges gir mange ganger større bistand til palestinerne enn til befolkningen i andre land. Palestinerne mottar 158 kroner per innbygger i bistand. Haiti, som kommer på andreplass, mottar kun 40 kroner per innbygger.

Med unntak av Brasil, ligger palestinerne høyere, ofte betydelig høyere, på FNs levekårsindeks enn noen av de andre 15 landene som mottar mest norsk bistand. (Årsaken til Brasils plassering som bistandsmottaker, er norsk storsatsing på skog.)

De fleste bistandslandene har et flersifret antall millioner innbyggere, noe som delvis kan forklare at norsk bistand per innbygger blir større for palestinerne enn for andre befolkningsgrupper. Men Somalia har bare dobbelt så mange innbyggere som det palestinske området, 9,4 millioner mot 4,2 millioner. Levekårssituasjonen i Somalia er ekstremt dårlig i forhold til situasjonen på Gaza-stripen og Vestbredden. Likevel ga Norge åtte ganger mer i bistand per innbygger til palestinerne enn til somalierne.

 

Andre land

For land som ikke er blant de 15 største bistandsmottakerne, og som har relativt lavt innbyggertall, ser vi det samme bildet, med ett unntak. Det afrikanske mikrolandet Guyana, med 760.000 innbyggere, mottok 177.000 kroner i norsk bistand i 2010. Dette tilsvarer 232 kroner per innbygger. Også i dette unntakstilfellet handler bistanden om skog. Norge gir «økonomisk kompensasjon» for å redde regnskogen i Guyana.

Andre land som har færre eller noenlunde likt innbyggerantall som det palestinske området, mottar betydelig mindre bistand per innbygger enn palestinerne. Se tabell under.

Oversikt over bistandsmottakere med relativt få innbyggere, år 2010. (Kilde: Norad/ FN)
Oversikt over bistandsmottakere med relativt få innbyggere, år 2010. (Kilde: Norad/ FN)

Generell trend

MIFF har tidligere gjort en tilsvarende undersøkelse av bistandstallene fra 2006. Den gang mottok palestinerne 68 prosent mer per innbygger enn Øst-Timor, som var neste land på listen. Øst-timoreserne fikk 93 kroner hver i norsk bistand, fulgt av libaneserne som fikk 48 kroner. Ingen afrikanske eller sør-amerikanske land fikk mer enn 36 kroner. Hver palestiner på Gaza-stripen og Vestbredden fikk 156 kroner i norsk bistand.

Det er ikke bare Norge som har denne skjevheten i fordelingen av bistandsmidler. I 2005 mottok hver innbygger i Tanzania 281 kroner i samlet internasjonal bistand. Til sammenligning mottok hver palestiner 1971 kroner, skrev Stavanger Aftenblad i april 2006.

 

Støtten er enda større

Norge gir ulik bistand til palestinerne som ikke kommer med i tallene for bilateral bistand fra Norad. De siste årene har den samlede bistanden vært omlag 800 millioner kroner, ifølge utenriksdepartementet.

 

---------

Dersom du savner kommentarfelt for Facebook her under artikkelen, er dette dessverre utenfor MIFFs kontroll. Det kan skyldes din nettleser, innstillinger på din nettleser og/ eller innstillinger i din Facebook-bruker. Kommentarer kan sendes til post@miff.no, eller legges inn på MIFFs Facebook-side.

Lettlest bok på 144 sider - perfekt gave til tenåringer og unge voksne som trenger å få en god smak av Israel.
Bestill den nye boken Israelernes overlevelseskraft

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise