Kommentar til Bente Bakkens artikkel

Midtøsten i fokus skal ikke bare gjengi synspunktene til redaktøren, eller til de gruppene i Israel som han sympatiserer mest med. Den skal dekke hele hovedspekteret i Israel, og det er heller ikke urimelig at motparten (araberne) kommer noe til orde.
 Etter valget 13. september 2021 får Norge det mest anti-israelske Stortinget noensinne. 
 For å fremme Israels sak ➡️ klikk her for å bli medlem i Med Israel for fred (MIFF) nå ⬅️

Nå føler vi nok at palestinernes synspunkter kommer meget godt fram gjennom medier flest. Derfor bør det ikke være noen stor oppgave for oss å spre disse synspunktene. Vi bør konsentrere oss om Israels syn, som kommer lite og dårlig fram.

Likevel: “Du skal like andres meninger i din avis”, som Anders Lange i sin tid hadde som motto for Hundeavisen. (Det var den mannen og den avisen som gav opphav til det som siden ble Fremskrittspartiet.) Vi har derfor besluttet å ta med en lang artikkel skrevet av Bente Bakken på grunnlag av et foredrag hun har holdt i MIFF Oslo. Den gir palestinske synspunkter, og gir seg ikke ut for noe annet.

Som Bakken selv skriver i artikkelen: “For hvert argument finnes et motargument med minst like stor vekt og gyldighet.” Disse argumentene håper vi at vi gir gjennom avisen og nettstedet. Men vi har godt av å minnes at også palestinerne er mennesker, selv om vi er dypt uenige i mye av det de står for.

For mitt vedkommende vil jeg også gi uttrykk for at palestinerne utvilsomt har en del berettigede klager og krav. Det gjelder mht fordelingen av vannet og på en rekke andre felter. En del av disse klagene (også fra israelske arabere) har vi formidlet i vår avis, og vil fortsette med det.

Men i en situasjon hvor et stort flertall av araberne tydelig ikke ser for seg en varig fred med et Israel med jødisk flertall, tar vi helt klart standpunkt for Israel i de grunnleggende sakene, og vil fortsatt først og fremst konsentrere vårt arbeid om det.

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Forrige artikkelTiden etter “Oslo” – et palestinsk perspektiv
Neste artikkelMen har planer for fred
Odd Myrland var redaktør av MIFFs medlemsavis Midtøsten i fokus fra 1994 til 2016. I en enda lengre periode har han vært leder for MIFFs lokalforening i Stavanger. Fra 2016 fortsetter Myrland som redaksjonell medarbeider for MIFF. Før Myrland ble pensjonist hadde han en lang karriere som lærer, sist som lærer i økonomifag på Sola videregående skole. Han har også skrevet boken "Med ryggen mot havet", som tar for seg Midtøsten-konflikten frem til 1980-tallet. Tlf. 958 86 977/ 51 58 01 65 E-post: odd@miff.no

Ingen artikler å vise