Ti prosent arbeidsledighet

Etter mange år med lav arbeidsledighet (5-6 %) har ledigheten de siste årene gått opp i 10-11 %. Særlig sterk har stigningen vært siden palestinerne begynte sin krig mot Israel i september 2000. Terroren, særlig i form av selvmordsbomber, har ført til at turismen til Israel er kraftig redusert. Dette har igjen satt i gang en negativ spiral:

«Alle trenger å lese om Israel på miff.no.» Hvis du er enig, trenger vi deg som medlem av MIFF slik at skoleelever og andre kan få israelske perspektiver gratis tilgjengelig på norsk. Bare en liten brøkdel av våre nettgjester er medlemmer. Klikk her for å registrere deg nå (fra kr. 4,- per uke)

Bedrifter, særlig utenlandske, utsetter investeringer. Etterspørselen faller. Summen blir lavere salg, mindre inntekter, lavere forbru.

Arbeidsledigheten i første kvartal i år var på 268.500 (10,6 %). I andre kvartal var den sunket til 260.500 (10,3 %). Men dette er dessverre ikke så positivt som det kan virke. Det skyldes mest to forhold: 20.000 reservister er innkalt til ekstra tjeneste, og noen ledige blir vikarer. Dessuten har antall private sikkerhetsvakter økt sterkt. Det har gitt arbeid til noe.

I andre halvdel av 2001 var ledigheten på 220.300. Den har økt, med andre or.

Det er ett tall som ser gledelig ut: I 2. kvartal i år økte industriproduksjonen med 4,5 %. Sammen med andre tegn gir det håp om at nedgangen i det minste flater ut, og kanskje det kan bli en langsom oppgang igjen

Fremmedarbeidere

Når arbeidsledigheten blir drøftet i Israel, er det gjerne noen som påpeker at antallet arbeidsledige er nokså likt tallet på fremmedarbeidere. 2-300.000 mennesker (ikke-jøder) fra Ghana, Romania, Filippinene, Kina og mange andre land er kommet til Israel i de senere årene. De utfører i stor grad jobber israelere ikke vil ha, til lønninger som ligger betydelig under det israelere får. Men for mange av dem betyr oppholdet i Israel at de kan stifte familie og bygge hus når de kommer hjem, eller forbedre sin families situasjon i hjemlandet. Så selv om den offisielle politikken er å få en stor del av dem tilbake til deres hjemland, er antallet i praksis nokså stabilt, ser det ut for.Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

Forrige artikkelOmbord i last til PA
Neste artikkelBeviser hvor svakt Yassir Arafat står
Odd Myrland var redaktør av MIFFs medlemsavis Midtøsten i fokus fra 1994 til 2016. I en enda lengre periode har han vært leder for MIFFs lokalforening i Stavanger. Fra 2016 fortsetter Myrland som redaksjonell medarbeider for MIFF. Før Myrland ble pensjonist hadde han en lang karriere som lærer, sist som lærer i økonomifag på Sola videregående skole. Han har også skrevet boken "Med ryggen mot havet", som tar for seg Midtøsten-konflikten frem til 1980-tallet. Tlf. 958 86 977/ 51 58 01 65 E-post: odd@miff.no

Ingen artikler å vise