Human Rights Watch:

I en ny rapport som er publisert av organisasjonen Human Rights Watch, blir det fremlagt sterk kritikk mot de palestinske selvstyremyndighetene. Lite har blitt gjort for å stanse aksjonene, som i rapporten blir klassifisert som krigsforbrytelser. Den 170-sider lange rapporten er den første som i dybde tar for seg fenomenet med selvmordsbomber. Rapporten legger vekt både på det individuelle ansvaret de som utfører selvmordsaksjonen har, og hvordan organisasjoner som Hamas og Islamsk Jihad aktivt støtter dem.

«Alle trenger å lese om Israel på miff.no.» Hvis du er enig, trenger vi deg som medlem av MIFF slik at skoleelever og andre kan få israelske perspektiver gratis tilgjengelig på norsk. Bare en liten brøkdel av våre nettgjester er medlemmer. Klikk her for å registrere deg nå (fra kr. 4,- per uke)

Arafat har ikke gjort nok for å stanse selvmordsbomber I en ny rapport som er publisert av organisasjonen Human Rights Watch, blir det fremlagt sterk kritikk mot de palestinske selvstyremyndighetene. Lite har blitt gjort for å stanse aksjonene, som i rapporten blir klassifisert som krigsforbrytelser. Den 170-sider lange rapporten er den første som i dybde tar for seg fenomenet med selvmordsbomber. Rapporten legger vekt både på det individuelle ansvaret de som utfører selvmordsaksjonen har, og hvordan organisasjoner som Hamas og Islamsk Jihad aktivt støtter dem.

“Menneskene som utfører selvmordsaksjoner er ikke martyrer, de er krigsforbrytere. Det samme er de som hjelper til med å planlegge slike angrep”, sier Kenneth Roth som leder organisasjonen Human Rights Watch. “Størrelsen og den systematiske bruken av slike angrep gjør dem unike. De faller klart inn under kategorien forbrytelser mot menneskeheten”, sier Roth.

Siden januar 2001 har 52 palestinske selvmorsbombere drept omkring 250 israelske sivile og skadet over 2000.

Etablerte prinsipper i internasjonal lov påbyr at de som har autoritet blir holdt ansvarlig når folk under deres kontroll utfører krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten. Ledere som ber om slike forbrytelser, som ikke setter i gang mot-aksjoner, eller som unnlater å straffe de skyldige er også skyldige for disse forbrytelsene.

Topplederne i Hamas og Islamsk Jihad har åpent støttet selvmordsbomber mot israelske sivile, og gitt uttrykk for at de kan stoppe dem hvis de vil. Ledere som Hamas’ sjeik Ahmad Yassin og Khalid Mish’al og Islamsk Jihads Ramadan Shalah, burde bli stilt til ansvar for deres rolle i disse forbrytelsene, mener Human Rights Watch.

Organisasjonen PFLP har påtatt seg ansvar for selvmordsbomber og bilbomber mot sivile. Lederne ser ut til å ha kontroll over organisasjonens handlinger, og burde derfor bli etterforsket for disse. Når det gjelder al-Aqsa martyrenes brigade, ser det ut til at kontroll og ansvar ligger på det lokale nivået. De ansvarlige her må også stilles til ansvar for sine handlinger.

Human Rights Watch går i rapporten gjennom den rollen de palestinske selvstyremyndighetene og Yassir Arafat har spilt. Den konkluderer med at myndighetene ikke har gjort hva den kunne for å stoppe slike aksjoner og har unnlatt å rettslig forfølge de ansvarlige. Dette har skapt en atmosfære der slike aksjoner kan utføres uten straff.

“Den største feilen til Arafat og lederne i selvstyremyndighetene har vært deres uvillighet til å bruke rettssystemet til å motvirke slike aksjoner. Dette var spesielt tilfelle i 2001, da myndighetene hadde størst mulighet til å gjøre dette” sier Roth.

De palestinske selvstyremyndighetene har hevdet at israelske aksjoner som har ødelagt palestinsk politi og andre sikkerhetsinstallasjoner, har forhindret dem fra å motarbeide terroraksjoner. Men selv da disse institusjonene for det meste var intakte, satte ikke de palestinske selvstyremyndighetene i gang aksjoner for å straffe de som oppmuntret til, planla eller hjalp til med å utføre slike aksjoner mot israelske sivile. Istedenfor ble de mistenkte som ble pågrepet sluppet fri igjen etter kort tid.

Selvstyremyndighetene forklarte dette med at de innsatte var utsatt for fare når israelske styrker bombet stedene de var fengslet. Men myndighetene har ikke forklart hvorfor ingen mistenkte ble etterforsket eller siktet.

Human Rights Watch har foretatt grundige intervjuer med ansatte fra de palestinske selvstyremyndighetene og med medlemmer fra væpnede grupperinger. De har også sett igjennom interne palestinske dokumenter som er offentliggjort av Israel. På dette grunnlaget fant ikke organisasjonen bevis på at Arafat eller det palestinske selvstyret planla eller utførte selvmordsaksjoner eller andre angrep på israelske sivile. De har heller ikke mulighet til å effektivt kontrollere handlingene til andre palestinske grupper, i følge Human Rights Watch.

Palestinske grupper har unnskyldt aksjonene sine ved å peke på israelske angrep som har skadet og drept palestinske sivile. Rapporten konkluderer med at disse argumentene på ingen måte rettferdiggjør angrep på sivile.

Gruppene ansvarlig for aksjonene sier at Israels militære okkupasjon og landets overlegne slagkraft gjør slike aksjoner til deres eneste mulighet. Dette argumentet er heller ikke støttet av internasjonal lov som absolutt og uten unntak forbyr direkte angrep på sivile.

“Væpnede konflikter innebærer ofte at den ene parten har mer makt enn den andre, sier Roth. “Dersom slike forskjeller skulle rettferdiggjøre drap på sivile ville det skape et enormt problem for de internasjonale menneskerettighetene.”

Palestinske grupper bruker ofte argumentet om at målene deres ikke egentlig er sivile siden “alle israelere er reservister”, eller at israelere i bosettingene ikke lenger har sivil status. Rapporten påpeker at internasjonal lov er klar: Folk i militære reservestyrker er kun militære når de er i aktiv tjeneste. Ellers har de samme rettigheter som andre sivile. Selv om de israelske bosettingene på Vestbredden og Gaza er ulovlige under internasjonal lov, har personene som bor der krav på beskyttelse som sivile utenom når de aktivt med i voldelige handlinger.

Human Rights Watch ber alle palestinske væpnede grupper om å stanse angrep på sivile umiddelbart og uten betingelser. De ber også de palestinske selvstyremyndighetene om se til at de som på en eller annen måte er ansvarlige for slike angrep må bringes til ansvar. Organisasjonen ønsker også at det palestinske selvstyret skal sette i gang en offisiell kampanje der de ber om en stans i selvmordsaksjoner og andre angrep på sivile. De må klargjøre at de ikke anser selvmordsbombere som martyrer.


Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Forrige artikkelSamtaler med National Union
Neste artikkelTo israelere drept av Islamsk hellig krig
Odd Myrland var redaktør av MIFFs medlemsavis Midtøsten i fokus fra 1994 til 2016. I en enda lengre periode har han vært leder for MIFFs lokalforening i Stavanger. Fra 2016 fortsetter Myrland som redaksjonell medarbeider for MIFF. Før Myrland ble pensjonist hadde han en lang karriere som lærer, sist som lærer i økonomifag på Sola videregående skole. Han har også skrevet boken "Med ryggen mot havet", som tar for seg Midtøsten-konflikten frem til 1980-tallet. Tlf. 958 86 977/ 51 58 01 65 E-post: odd@miff.no

Ingen artikler å vise