Religiøs diskriminering i Saudi-Arabia

15 % av de 20 millioner innbyggerne i Saudi-Arabia er shia-muslimer. De fleste bor i den oljerike provinsen al-Sharkiyah. Mange av dem tilhører middelklassen i byene. De er godt representert i frie yrker og i det private næringslivet.
ISRAEL ER UNDER ANGREP!

Men som religiøs minoritet er de holdt utenfor i offentlig sektor. Av de 400 høyeste stillingene i regjeringsapparatet, er bare en undersekretær shiamuslim. Av de 120 medlemmene i parlamentet (som er utpekt ovenfra) er bare to shiamuslimer.

Den ledende retningen av Islam i Saudi-Arabia er Hanbali-retningen, som er sunni-muslimsk. De ledende teologene der sier offentlig at shiamuslimene ikke kan regnes som muslimer. Domstolene godtar ikke vitnemål fra shiamuslimer. Det er forbudt for folk fra den herskende retningen å gifte seg med shiamuslimer. De radikale sunni-teologene vil ikke bli “urene” ved å håndhilse på en shiamuslim!

Presset mot shiamuslimene er så sterkt at mange av dem fortier sin tro overfor myndighetene. Hvordan de blir behandlet, går riktignok i bølger: Det varierer fra at de blir oversett og til aktiv undertrykkelse.
På 1980-tallet sendte nabolandet Iran agitatorer ut til shiamuslimene i Saudi-Arabia for å få dem til å støtte Khomeini. De lyktes ikke, shiamuslimene var lojale. Men dette ble et påskudd til nye forfølgelser. Mange shia-muslimer dro derfor fra landet, særlig til Iran og Storbritannia.

Etter som militante utgaver av sunniretningen av Islam har vokst, har shiamuslimene valgt å støtte kongedømmet. Faller det, kan makten i landet gå til fanatikere som vil gi dem tre valg: Omvende seg til den “rette” versjonen av Islam, dra fra landet eller dø.
Shiamuslimene krever å bli anerkjent som ekte muslimer. De krever å få fjernet fra skolebøkene slike påstander som at “shia-troen ble oppfunnet av en jøde for å splitte Islam” og at shiaene praktiserer incest og kannibalisme. De forlanger også likhet for loven og adgang til å vitne for retten.

Kilden for denne artikkelen er en artikkel av Amir Taheri 15. mai i Jerusalem Post. For egen regning vil vi tilføye at dette mønsteret minner svært mye om hvordan religiøse minoriteter, ikke minst jødene, har hatt det i muslimske land gjennom århundrene. Selv om Saudi-Arabia er mer fanatisk enn de fleste, blir religiøse minoriteter undertrykket på ulike vis i de fleste arabiske land fremdeles. Det er en viktig grunn til at jødene må ha en stat hvor de er i flertall og kan ha kontroll over sin egen skjebne.

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Forrige artikkel22 prosent nedgang
Neste artikkelTo Hamas-menn drept
Odd Myrland var redaktør av MIFFs medlemsavis Midtøsten i fokus fra 1994 til 2016. I en enda lengre periode har han vært leder for MIFFs lokalforening i Stavanger. Fra 2016 fortsetter Myrland som redaksjonell medarbeider for MIFF. Før Myrland ble pensjonist hadde han en lang karriere som lærer, sist som lærer i økonomifag på Sola videregående skole. Han har også skrevet boken "Med ryggen mot havet", som tar for seg Midtøsten-konflikten frem til 1980-tallet. Tlf. 958 86 977/ 51 58 01 65 E-post: odd@miff.no

Ingen artikler å vise