Kun 45 prosent deltok i det palestinske valget

Den viktigste konkurrenten til Fatah i det palestinske samfunnet er Hamas. Det er en islamittisk, fundamentalistisk organisasjon. I forholdet til Israel er det en terror-organisasjon og en de verste fiendene. Men innover i det palestinske samfunnet driver Hamas mye fint sosialt og nyttig arbeid. Og i motsetning til Fatah, som er gjennom korrupt, har Hamas ord på seg for å være ganske ubestikkelig. Hamas stilte ikke kandidat ved presidentvalget, og oppfordret folk til å boikotte det.
For at Abbas skulle få legitimitet som ny president, og bli sterk nok til å gjennomføre upopulære tiltak, var det derfor ønskelig at han for det første fikk en stor del av de avgitte stemmene. Som vi tidligere har meldt, fikk han 62,3 prosent.

Men det var nesten like viktig at valgoppslutningen ble stor, ellers kunne Hamas hevde at folk ikke stemte fordi Hamas boikottet valget. En lav oppslutning ville styrke Hamas.
Det viste seg at ikke mer enn 45 % av de stemmeberettigede palestinerne stemte ved valget. Det er ikke noe godt utgangspunkt for Abbas, selv om han er lovlig valgt.

Uregelmessigheter
For mange palestinere var valgdagen en god opplevelse fram til ettermiddagen. Alt gikk ordentlig for seg, og det så ut for å bli et valg de kunne være stolte av.
Men så ble det klart for de palestinske myndighetene at oppslutningen kom til å bli lav. Det førte til noen desperate tiltak:

Valget ble forlenget med to timer.
Rundt kl. 17.30, like før valglokalene skulle stenge, skjedde nokså spesielle ting i en del valglokaler. Andre steder begynte dette å skje inntil en time senere. Da begynte et betydelig antall mennesker å komme. De ble transportert i små lastebiler og drosjer. Ingen forsøkte å skjule at sjåførene var Fatah-aktivister.

Noen steder ble lyset slått av i valglokalene. Listene over dem som hadde stemmerett, ble lagt bort. Muntlige, uskrevne ordrer gikk ut til valgfunksjonærer om at alle som hadde et identitetskort, skulle få stemme.
Det var vanskelig å skjule at valgkommisjonen ble presset av Fatah, fordi en lav deltakelse ville styrke Hamas. Men disse tiltakene gjorde ingen avgjørende forskjell. Det ble altså en oppslutning på bare 45 prosent.

Organisasjonen Palestinian Center for Human Rights, som er den kilden Hass siterer for disse opplysningene, brakte uregelmessighetene for retten. Saken ble avvist av formelle grunner. Organisasjonen håper å unngå uregelmessigheter i valget som skal være i juli på det palestinske lovgivende rådet. (Det forrige valget var i 1996, valgperioden gikk ut i januar 2000.)

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvorfor?
Hass skriver at det palestinske samfunnet er sterkt politisert. Så den lave valgoppslutningen var politisk. På den ene siden var det rimeligvis et uttrykk for støtte til Hamas. På den andre siden, skriver Hass, var det nok også et uttrykk for at mange palestinere mener at uansett hva de måtte velge, er det israelerne som har det siste ordet.

Så langt etter Amira Hass. Så vidt vi har oppfattet, holdt Israel sitt løfte om å lempe vesentlig på kontrollrutinene denne dagen. Det kan kanskje ikke utelukkes at det fantes palestinere som ble forhindret fra å stemme på grunn av israelerne, men det kan ikke ha vært mange.

 

 Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

Forrige artikkelEndte på 1,2 prosent i 2004
Neste artikkelNORSK HANDEL MED ISRAEL
Odd Myrland var redaktør av MIFFs medlemsavis Midtøsten i fokus fra 1994 til 2016. I en enda lengre periode har han vært leder for MIFFs lokalforening i Stavanger. Fra 2016 fortsetter Myrland som redaksjonell medarbeider for MIFF. Før Myrland ble pensjonist hadde han en lang karriere som lærer, sist som lærer i økonomifag på Sola videregående skole. Han har også skrevet boken "Med ryggen mot havet", som tar for seg Midtøsten-konflikten frem til 1980-tallet. Tlf. 958 86 977/ 51 58 01 65 E-post: odd@miff.no