Hvorfor araberne er fattigere enn jødene

Det blir ofte nevnt at de israelske araberne er fattigere enn de israelske jødene. Det dreier seg da om araberne som bor i "selve Israel", innenfor våpenhvilelinjen fra 1949, og er israelske statsborgere. Araberne (palestinerne) i Vestbredden og Gaza er ikke israelske statsborgere og kommer i en helt annen kategori.

Det er mange grunner til at araberne i Israel er fattigere enn jødene. Her er noen få av disse grunnene:

1) Araberne har store, ofte meget store, familier. Jøder med et tilsvarende antall barn, ligger også lavt i inntekt per person. For jo flere personer en inntekt deles på, jo mindre blir det på hver.

2) Langt færre arabiske enn jødiske kvinner er i lønnet arbeid. Det er i stor grad kulturelt betinget, de ønsker ikke (eller får ikke lov til) å ha lønnet arbeid utenfor familien. Jødiske familier har altså langt oftere to inntekter.

3) Den økonomiske krisen i kjølvannet av den andre intifadaen fra høsten 2000 av framtvang en nedskjæring i de offentlige budsjettene. Det førte til at barnetrygden og andre offentlige ytelser ble redusert. Dette har slått sterkere ut for araberne enn for jødene, ikke minst på grunn av de store familiene.

4) Israel har dessverre bøyd seg for ønskene fra de arabiske lederne og gitt landets hovedspråk, hebraisk, altfor liten plass i det arabiske skolesystemet. Det er alminnelig enighet i Norge om at en hovednøkkel til framgang for minoritetene er at de lærer ordentlig norsk. Når de israelske araberne ikke lærer godt hebraisk, får de tilsvarende problemer.

5) En stor del av næringslivet i Israel har forretninger med forsvaret. I mange tilfeller krever det sikkerhetsklarering å arbeide i slike bedrifter. Og de som ikke vil gjøre militærtjeneste (slik de fleste araberne nekter og får lov til å slippe), får ikke en slik sikkerhetsklarering. Det betyr at deler av arbeidslivet er stengt for dem.

Mindre forskjell enn i Europa
Av lignende grunner som for inntektens vedkommende, ligger araberne også lavere enn jødene i utdanning og i helse. Men det er ikke hele bildet.

Noen har nemlig sammenlignet forholdet mellom muslimene og flertallsbefolkningen i Israel og i Europa. Det viser seg da at gapet mellom muslimene og befolkningen ellers er mindre i Israel enn i f. eks. Frankrike både med hensyn til helse og utdanning.

Tatt i betraktning at Israel er i en krigssituasjon hvor landets arabere i stor grad sympatiserer med fienden, gjør Israel det utrolig bra i forhold til andre land – også Europa.

Relatert temaside:
Israelske arabere

 

 

---------

Dersom du savner kommentarfelt for Facebook her under artikkelen, er dette dessverre utenfor MIFFs kontroll. Det kan skyldes din nettleser, innstillinger på din nettleser og/ eller innstillinger i din Facebook-bruker. Kommentarer kan sendes til post@miff.no, eller legges inn på MIFFs Facebook-side.

Lettlest bok på 144 sider - perfekt gave til tenåringer og unge voksne som trenger å få en god smak av Israel.
Bestill den nye boken Israelernes overlevelseskraft

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Forrige artikkelAntisemittisk morder – iransk martyr
Neste artikkelIran kan ha atombombe neste sommer
Odd Myrland var redaktør av MIFFs medlemsavis Midtøsten i fokus fra 1994 til 2016. I en enda lengre periode har han vært leder for MIFFs lokalforening i Stavanger. Fra 2016 fortsetter Myrland som redaksjonell medarbeider for MIFF. Før Myrland ble pensjonist hadde han en lang karriere som lærer, sist som lærer i økonomifag på Sola videregående skole. Han har også skrevet boken "Med ryggen mot havet", som tar for seg Midtøsten-konflikten frem til 1980-tallet. Tlf. 958 86 977/ 51 58 01 65 E-post: odd@miff.no

Ingen artikler å vise