Intolerant skolepensum i Egypt

Før du leser videre, vil vi takke deg som er medlem av MIFF og gjør det mulig for oss å drive dette nettstedet. Er du ikke medlem ennå, vil vi invitere deg til å betale kontingent for 2021 nå. Da gir vi deg resten av år 2020 gratis.

Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-SE) underesøker skolebøker i en rekke land og sammenligner dem etter kriterier som er satt opp av UNESCO (oganisasjon innenfor FN).

Tunisia
Tunisia var det første landet hvor det brøt ut uroligheter. Men vår kilde tror at det vil gå bra der etter hvert. For tunisierne lærer betydningen av å forhandle, å respektere andre og å holde fred. I forhold til Israel viser tunisiske lærebøker Israel på kartet.

Egypt
I Egypt er det verre. De egyptiske skolebøkene understreker ikke betydningen av demokrati og av å godta andre. Riktignok står det noe om toleranse mot den kristne, koptiske minoriteten i Egypt. Men i forhold til Israel blir Israels rett til å eksistere benektet. Det er ikke noe Israel på kartene. Bøkene inneholder også anti-jødisk materiale. Bøkene forherliger krig og å “ofre seg for hjemlandet”.

Andre land
Skolebøkene i de palestinske områdene ligger også langt under Israel og Tunisia i å uttrykke toleranse. Egypt, Saudi-Arabia og Syria ligger nær bunnen av skalaen, med Iran helt i bunnen.

Kilde: En artikkel på jpost.com av Lahav Harkov den 1. februar 2011 på grunnlag av stoff fra IMPACT-SE.

 Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag