Planla terrorangrep for å få lønn fra PA

En fengslet palestinsk terrorist forklarer i politiavhør at han planla terrorangrep mot Israel for å få høyere lønn fra de palestinske myndighetene ved å bli arrestert og dømt til fengselsstraff i Israel for andre gang.