UD: – Hatefulle ytringer undergraver en fredelig løsning

Utenriksminister Børge Brende. (Foto: Clarissa Villondo, Verdensbanken, flickr)
Utenriksminister Børge Brende. (Foto: Clarissa Villondo, Verdensbanken, flickr)

Før du leser videre, vil vi takke deg som er medlem av MIFF og gjør det mulig for oss å drive dette nettstedet. Er du ikke medlem ennå, vil vi invitere deg til å betale kontingent for 2021 nå. Da gir vi deg resten av år 2020 gratis.

Med Israel for fred (MIFF) har de siste årene arbeidet for å få regjeringen til å gi en tydelig fordømmelse av palestinske selvstyremyndigheters indoktrinering til hat, hyllest av terrorister og skalerte belønningssystem for dømte terrorister. Dette var blant våre ni viktigste forventninger som vi presenteret til utenriksminister Børge Brende i februar 2014.

26. februar 2016 sendte Med Israel for fred (MIFF) brev til utenriksminister Børge Brende (H). Brevet ble avsluttet slik:

“Vi vil derfor utfordre utenriksminister Børge Brende til følgende:

  • Fordøm at PA bruker media, skoleverk og moskéer til å piske opp hat.
  • Fordøm all form for hyllest av terrorister i palestinernes offentlige rom, f. eks. oppkalling av gater, torg, skoler, idrettsturneringer e.l. etter terrorister.
  • Fordøm det skalerte belønningssystemet for dømte terrorister.
  • Fordøm PAs avvisning av to stater for to folk (som vist ved motstanden mot jødisk selvbestemmelse og suverenitet).
  • Gjør økonomisk støtte til PA betinget av reell endring til det bedre på disse områdene.

Vi oppfordrer til at fordømmelsene skjer offentlig, både på UDs hjemmeside og via pressemeldinger. Det vil gi et betydelig bidrag til en fredelig utvikling i Midtøsten.”

Da MIFF overleverte rapporten “Opplæring til hat og terror” i Utenriksdepartementet 15. april, ble vi lovet et svar. Etter at MIFF satte fokus på saken under vår europeiske Israel-konferanse i Sandvika, beveget saken seg fra NRK Søndagsrevyen til spørretimen i Stortinget. Om belønningssystemet for dømte terrorister sa Brende: – PA er “svært tjent med å avskaffe denne ordningen for sin egen legitimitets skyld”.

Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Svar fra Utenriksdepartementet

I et nytt brev fredag 2. september etterlyste MIFF det skriftlige svaret vi ble lovet i april.

Svaret fra Utenriksdepartementet kom 19. oktober. Hovedinnholdet i brevet gjengir vi i sin helhet her:

“Hovedformålet med Norges engasjement i Midtøsten-konflikten, er å bidra til en to-statsløsning der Israel og en palestinsk stat lever side om side innenfor gjensidig anerkjente grenser. Hatefulle ytringer, uansett hvem det kommer fra, undergraver en fredelig løsning og sameksistens. Regjeringen har vært krystallklar i sin fordømmelse av voldsutøvelse og hatefulle ytringer, og vi har i vår dialog med partene vært tydelige på at oppfordringer til vold, hatefulle ytringer og antisemittisme er totalt uakseptabelt.”

Brevet er undertegnet ekspedisjonssjef Tine Mørch Smith og seniorrådgiver Elin Gjedrem i Utenriksdepartementet.

Faksmile av brevet fra Utenriksdepartementet.
Faksmile av brevet fra Utenriksdepartementet.


Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag