Øker terrorlønnen med 430 millioner

Palestinske myndigheter vil bruke 3150 millioner kroner på terrorister i 2018.