Leder av Palestinas venner på Stortinget: – Pensum må endres

Men Petter Eide vil ikke kutte i bistanden til palestinske myndigheter.
SV-politiker Petter Eide er leder av Palestinas venner på Stortinget. (Foto: Marius Nyheim Kristoffersen)

5. desember kom regjeringspartiene, med støtte fra Senterpartiet, med en merknad i budsjettinnstillingen hvor det varsles at den økonomiske støtten til palestinske selvstyremyndigheter vil kuttes hvis ikke skolebøkene endres. Nye palestinske skolebøker er mye mer ekstreme enn før, viser gjenomgang. Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom tolv år i palestinsk grunnskole.

MIFF har sendt spørsmål til Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti om hvorfor ikke de stilte seg bak denne merknaden. Ap har ikke besvart vår henvendelse, men det har SV. Spørsmålet ble opprinnelig sendt til Audun Lysbakken, som sitter i forsvars- og utenrikskomiteen, men ble besvart av SVs Petter Eide. Han er også leder av Palestinas venner på Stortinget.

– SV tar sterkt avstand fra palestinske lærebøker som framhever hat, antisemittisme og antisionisme. Vår beskjed til palestinske myndigheter er at denne type materiell svekker den internasjonale støtten til de internasjonale krav om en to-statsløsning, slutt på israelsk okkupasjon, og kamp for palestinernes menneskerettigheter. Palestinerne er avhengig av internasjonal støtte for sin sak, men denne type materiell svekker dem. De må snarest fjerne dette materiellet fra pensum, og benytte moderate og akseptable lærebøker, skriver Eide i en epost til MIFF.

Partiet vil likevel ikke kutte i Norges støtte til palestinske myndigheter.

– SV støtter derimot ikke kravet om at norsk bistand til palestinerne skal kuttes på grunn av dette. Bistanden til palestinerne både fra Norge, andre land og FN, har som mål å styrke institusjoner, statsdannelse, demokrati og menneskerettigheter i de palestinske områder. Bistanden gir også tilgang til dialog mellom giverland og palestinske myndigheter. Å kutte i bistanden vil derfor svekke disse målene, og derfor være kontraproduktivt, skriver han.

– Ved å kutte i bistanden, risikerer vi at det vi kritiserer palestinerne for blir enda verre. Så vidt jeg vet er bistandskutt ikke en ønskelig linje hverken i de norske diplomatiske miljø i området, eller blant de norske organisasjonene som arbeider i palestinske områder, skriver SV-politikeren avslutningsvis.

Fra Stortingets talerstol 12. desember tok også partileder Audun Lysbakken avstand fra de palestinske skolebøkene. – Det tjener på ingen måte palestinernes sak å fremstille seg selv på denne måten, sa SV-lederen.Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

Ingen artikler å vise