Et samlet folk

Før du leser videre, vil vi takke deg som er medlem av MIFF og gjør det mulig for oss å drive dette nettstedet. Er du ikke medlem ennå, vil vi invitere deg til å betale kontingent for 2021 nå. Da gir vi deg resten av år 2020 gratis.

Det er derfor bemerkelsesverdig at israelske politikere i dag står mer samlet enn på mange år. Så langt jeg kan se, fungerer regjeringen Sharon mer samlet enn israelske regjeringer har gjort på lenge. Selv om utenriksminister Peres aldri kan la være å komme med noen små sprell i utkanten av sin regjerings politikk, er han mer lojal enn han var i tidligere regjeringer (under Rabin og Shamir). Når regjeringen har 89 av de 120 representantene i Knesset bak seg, er den store graden av enighet ganske bemerkelsesverdig. Det er riktignok ikke gått så lenge siden regjeringen ble dannet, så enigheten kan nok komme til å sprekke etter hvert. Men likevel: I den pressede situasjon Israel er i akkurat nå, med omfattende skyting fra palestinere, står regjeringen langt mer samlet enn de fleste ville ha trodd var mulig for et år siden.

Enda mer oppsiktsvekkende er det som er skjedd de siste få ukene. Yossi Sarid, lederen av Meretz-partiet (Israels SV), har i alle år vært en framtredende representant for “fredsfløyen”. Han har kritisert Israel for det meste og palestinerne for svært lite. Da gjør det virkning da Sarid fra talerstolen i Knesset (Israels “Storting”) sa til Arafat at han, PLOs formann, “leker med ilden”, og bad ham slutte med “disse patetiske forestillingene hvor du vifter med fabrikkerte rapporter om at Israel bruker uttynnet uran”. I en artikkel i Yediot Aharonot har Sarid skrevet til Arafat: “Få oss ikke til å mistenke deg for at den væpnede kampen for en stat interesserer deg mer enn den [palestinske] staten selv.”

Sarid hadde også noen ord til Bashar Assad i Syria, som nylig har sagt at “israelerne er verre enn nazistene var”: “Jeg vet ikke hva den unge Assad har lært. Men jeg vet hva han ikke har lært: historie. Den israelske fredsleiren avviser hans bemerkninger med avsky.”

Det er like oppsiktsvekkende at Ha’aretz, avisen på ytre venstre fløy, i en leder har gitt Arafat skylden for terror-angrepene.

Det er generelt svært få som kritiserer Sharon for å bruke for sterke virkemidler i krigen. Kritikken går heller på at tiltakene er for forsiktige.
Sharon har derfor i dag full støtte fra folket i sin politikk. Den går ut på å ikke å ville forhandle før palestinerne stanser volden, og ikke gå tilbake til de innrømmelsene som statsminister Barak gav. Og først og fremst går den ut på en total avvisning av kravet om at de palestinske flyktningene fra 1948 skal kunne komme tilbake til Israel.

Flere artikler:

Jødisk påskefeiring
SYMBOLIKK: Ifølge jødisk tradisjon er vanlig, gjæret brød i påsken et symbol på synden. På samme måten som en jøde strever for å få ut alt syret brød av hjemmet sitt under påsken, skal en streve for å få synden vekk fra sitt liv.

Religion i Israel
KOSHER: Mat som oppfyller alle de religiøse reglene i den jødiske tro, er kosher.

Jødene i Egypt
DISKRIMINERING: Kalifen Al-Hakim bestemte at jødene skulle gå rundt med bjeller, slik at ingen skulle være i tvil om hva slags foraktede mennesker som kom.

Erstatninger i Østerrike
OPPGJØR: I dag er det 8-10.000 jøder i Østerrike. Noen få av dem stammer fra de ca. 450 jødene som overlevde krigen i Østerrike og valgte å bli boende. Resten har flyttet til Østerrike etter krigen.

Endringer i valgsystemet
INDIREKTE: Nå er Israel gått tilbake til vanlig parlamentarisme. Neste gang det blir valg, velges bare Knesset, og så blir regjeringen sammensatt ut fra hvem som kan få et flertall av medlemmene der bak seg.

Arabisk etterretning i Tyskland
AVSLØRER: Blant de landene som har vært aktive for skaffe seg deler og ekspertise til atomvåpen, biologiske, kjemiske eller konvensjonelle våpen, er Libya, Sudan, Iran, Irak, Syria, Kina, India, Pakistan og Nord-Korea.

Frigjøringshær for Jerusalem
SADDAM: Irak har startet oppbyggingen av en “Jerusalem-hær”, som skal frigjøre byen fra israelsk styre.

Flere palestinere enn jøder
2050: Ifølge tall fra FN vil antallet palestinere som bor i området vest for Jordan-elven være større enn antallet jøder i år 2050. Befolkningen i Irak vil øke med 132 prosent i perioden.

Antisemittisme i Pakistan
“Nesten alt som skjer, som f. eks. at prisene stiger, kan føres tilbake til Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken. Og de er det samme som USA. Og hvem kontrollerer USA? Det gjør jødene.”

En myte sprekker
EGYPT: President Mubarak har latt offentliggjøre et intervju med Sa’ad Eddin Shazli, som var øverstkommanderende for de egyptiske styrkene under Yom Kippur-krigen i 1973. Shazli innrømmer at 10 dager inne i krigen var hans styrker på flukt, selv om de hadde fordelen av overraskelse i starten. – Egypterne har trodd de vant krigen.

Røttene til kapitulasjon
– Å kutte av forbindelsen til røttene er nettopp et av hovedmålene til branja, den venstreorienterte “klikken” som dominerer Israels intellektuelle liv og som har innflytelse på alle felter: Utdanning, militæret, rettsvesenet. De betrakter jødedommen en fiende i seg selv, skriver Jonathan Rosenblum i Jerusalem Post.

Å dolke folk i ryggen
Parti-kulturen i det israelske arbeiderpartiet har blitt forsuret av en “åtterbande” med personer som Yossi Beilin og Avraham Burg i spissen. Uten å ta hensyn til noe, har de kjempet seg frem til maktposisjoner i partiet. Rabin advarte mot dem, og nektet for eksempel i månedsvis å møte Avraham Burg.Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

Forrige artikkelEndringer i valgsystemet
Neste artikkelJødisk påskefeiring
Odd Myrland var redaktør av MIFFs medlemsavis Midtøsten i fokus fra 1994 til 2016. I en enda lengre periode har han vært leder for MIFFs lokalforening i Stavanger. Fra 2016 fortsetter Myrland som redaksjonell medarbeider for MIFF. Før Myrland ble pensjonist hadde han en lang karriere som lærer, sist som lærer i økonomifag på Sola videregående skole. Han har også skrevet boken "Med ryggen mot havet", som tar for seg Midtøsten-konflikten frem til 1980-tallet. Tlf. 958 86 977/ 51 58 01 65 E-post: odd@miff.no