Mener valgreklame til høyre-orientert parti er “rasistisk”

Valgkomiteen i Israel har lagt ned forbud mot et valgkamp-slagord til det høyre-orienterte partiet Otzma Le’Israel. De mener hensikten med slagordet er å henge ut den arabiske minoriteten i Israel. Partiet selv reagerer på vedtaket.

Foto: Skjermdump fra Haaretz.com
Foto: Skjermdump fra Haaretz.com

Israel er et liberalt demokrati når det kommer til ytringsfrihet. For eksempel er det, i motsetning til for eksempel Frankrike, ikke generelt straffbart å ytre rasistiske eller antisemittiske holdninger. Men israelere er underlagt sensur på to områder: 1. Militære saker som ved offentliggjøring kan true landets sikkerhet, og 2. Politiske partier er underlagt sensur under valgkampen og kan ikke spre rasehat eller love ting de ikke under noen omstendigheter kan holde.

Som eksempel på det siste lovet ledere for det religiøse Shas-partiet under valgkampen i 2006, at de som som stemte på partiet ville komme til himmelen, mens de som stemte annerledes ville havne i helvete. Rabbiner Ovadia Yosef, som kom med “himmel-uttalelsene”, ble senere underlagt sensur av valgkomiteen for å ha kommet med valgløfter som ikke er mulige å etterkomme.

– Rasisme mot arabere
Også under denne valgkampen har sensuren blitt tatt i bruk. Det religiøse og høyre-ekstreme partiet Otzma Le’Israel (som trolig ikke vil komme inn i Knesset) har ført en valgkampanje som “er ment å undergrave én enkelt gruppe i staten Israel – den arabiske befolkningen”, heter det i konklusjonen til den sentrale valgkomiteen.

Kampanjematerialet de reagerer på er noen plakater som partiet har klistret på busser. Hovedordet er “Lojalitet”, som står skrevet med store bokstaver på arabisk. Under “Lojalitet” står det med hebraiske tegn: “Uten plikter, følger ingen (sivile) rettigheter”. Med andre ord skal partiet angivelig kreve at de arabiske innbyggerne skal være lojale overfor staten Israel, for å kunne nyte av de statlige velferdsgodene.

Det kan sees på som en ekstremversjon av det som skjedde i Norge med Arne Treholt, etter at han ble dømt for å ha spionert på vegne av KGB. Treholt ble, på grunn av sin illojalitet mot Norge, fratatt sine trygde- og pensjonsrettigheter. Forskjellen er at Otzma Le’Israel tilsynelatende ønsker at dette skal gjelde som en generell regel for alle innbyggere (og kanskje særlig arabiske?) som er illojale mot staten Israel.

Forsvarer seg
Reklamekampanjen ble forbudt etter at fem israelske menneskerettighetsaktivister klagde den inn for valgkomiteen og hevdet at den “villeder befolkningen rundt statusen til menneskerettighetene i en demokratisk stat”.

Partiets to Knesset-representanter, Aryeh Eldad og Michael Ben Ari, hevder at reklamen slett ikke er ment å være rasistisk. De ønsker lojalitet fra alle borgere, uavhengig av rase eller religiøs tilhørighet.

– Det er nesten ikke til å tro at bruk av et av de offisielle språkene i Israel, vil bli sett på som rasistisk. Dette er en legitim kampanje. Vi ønsker å anke dette grusomme vedtaket, som rammer ytringsfriheten, sier de.Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

Ingen artikler å vise