MIFF Podcasts https://www.miff.no nb-NO 2020 MIFF MIFF https://www.miff.no MIFF andrey.zdrobilko@gns-it.com Stor seier for Netanyahu MIFF Statsministeren høster ros både fra venstre og høyre i israelsk politikk for fredsavtalene med Emiratene og Bahrain. https://www.miff.no/wp-content/uploads/2020/09/200916-UAE-Bahrain-avtalen.mp3 Bra ord om Israel på vei inn i Høyres partiprogram MIFF Høyre vil «utdype handels-, nærings- og forskningssamarbeid med Israel». https://www.miff.no/wp-content/uploads/2020/09/200909-BraOrdOmIsraelInnIHoyresprogram.mp3 «Å ha med palestinske myndigheter å gjøre er som å spise gris» MIFF Imam Tawhidi gjenforteller en samtale med en palestinsk kvinne. https://www.miff.no/wp-content/uploads/2020/08/200819-ImamTawhidi.mp3 Hvorfor Israel ikke bør inngå forsvarspakt med USA MIFF Forsvarsanalytiker Kenneth S. Brower mener Israel kan sette Iran ut av spill i løpet av fire, fem dager. https://www.miff.no/wp-content/uploads/2020/08/200805-HvorforIsraelIkkeBorInngaForsvarspaktMedUSA.mp3 Redd Barna demoniserte Israel på NRK MIFF Statistikk kan brukes til så mye. Falsk statistikk også. https://www.miff.no/wp-content/uploads/2020/04/200430-ReddBarnaDemoniserteIsrael.mp3 Den farlige 1. mai parolen MIFF LO driver palestinerne stadig lengre bort fra forhandlingsbordet. https://www.miff.no/wp-content/uploads/2020/04/200423-DeFarlige1MaiParolene.mp3 Hvorfor sender KFUK-KFUM norske elever ut i konflikten? MIFF Oliventrærskuddene som ble tatt opp med roten. https://www.miff.no/wp-content/uploads/2020/03/200324-KFUK-KFUMmisbrukerEleverIKampenMotIsrael.mp3 Merkelig og farlig kobling i skolebok MIFF Hva har det jødiske trossamfunnet i Oslo med den israelsk-arabiske konflikten å gjøre? https://www.miff.no/wp-content/uploads/2020/03/200318-MerkeligOgFarligKoblingISkolebok.mp3 Prosten som holder svovelprekener mot Israel MIFF Tor Øystein Vaaland «forstår ikke hvorfor palestinerne – i desperasjon – ikke tyr til mer motvold.». https://www.miff.no/wp-content/uploads/2020/03/200311-SvovelprekenMotIsrael.mp3