MIFF Podcasts https://www.miff.no nb-NO 2019 MIFF MIFF https://www.miff.no MIFF andrey.zdrobilko@gns-it.com Norge sponsor forhandlingsdepartement som motarbeider forhandlinger MIFF Så lenge Norge skrur opp støtten til kreftene som motarbeider at Israel skal kunne forbli en jødisk stat, er alle fine ord om tostatsløsning (og især fordømmelse av Israel for å angivelig forhindre en slik løsning) tomme ord. https://www.miff.no/wp-content/uploads/2019/12/191204-NorgeSponsorForhandlingsdepartementSomMotarbeiderForhandlinger.mp3 Hva er det med redaktørene i Bergens Tidende? MIFF De heier fram sharia-stat, men stempler jødisk stat for apartheid. https://www.miff.no/wp-content/uploads/2019/11/191127-BTHeierFramShariaStat-AnklagerJoediskStatForApartheid.mp3 Stortinget må slippe å bli servert flere palestinske skrøner del_1 MIFF Hvorfor vil Ine Marie Eriksen Søreide kopiere Jonas Gahr Støre? https://www.miff.no/wp-content/uploads/2019/11/191121-StortingetMaaIkkeBliServertFlerePalestinskeSkroner.mp3 Stortinget må slippe å bli servert flere palestinske skrøner del_2 MIFF Hvorfor vil Ine Marie Eriksen Søreide kopiere Jonas Gahr Støre? https://www.miff.no/wp-content/uploads/2019/11/190102-NederlandKutterBistandForAaFaaSluttPaaTerrorbeloenning.mp3 Oslo må skrote tanken på boikott MIFF Det nye byrådet i Oslo er på ville veier. https://www.miff.no/wp-content/uploads/2019/10/191030-OsloMaaSkroteTankenPaaBoikott.mp3 Det er god grunn til å advare mot norske skolebøkers omtale av Israel MIFF 15. oktober har MIFF sendt to ulike e-poster til om lag fire hundre videregående skoler og over tusen ungdomsskoler over hele landet. https://www.miff.no/wp-content/uploads/2019/10/191015-DetErGodGrunnTilAaAdvareMotSkolebokenesFramstillingAvIsrael.mp3 Hvordan kan palestinerne ta den norske regjeringen alvorlig? MIFF – Når de ser at Norge år etter år tror på deres skrøner? https://www.miff.no/wp-content/uploads/2019/10/191008-DenStoreSkronenIStatsbudsjettet.mp3 Svinaktig stygg artikkel i Stavanger Aftenblad MIFF Hvordan er det mulig å bake så mange feil inn i én artikkel? https://www.miff.no/wp-content/uploads/2019/10/191002-SvinaktigStyggArtikkelIStavangerAftenblad.mp3 Ren Israel-demonisering fra Per Sandbergs samboer MIFF TV2s programledere burde gjenkjent Letnes sine uttalelser ikke som politisk kritikk som israelske talsmenn kan og bør svare på, men som ren demonisering. https://www.miff.no/wp-content/uploads/2019/09/190925-RenIsrael-DemoniseringFraSandbergsSamboer.mp3 Hva de fleste nordmenn ikke forstår om Israel MIFF Så lenge ikke palestinerne avslutter sitt fiendskap mot Israel, vil det bli lite endring i israelsk politikk, også om Benjamin Netanyahu skulle bli erstattet av en annen statsminister. https://www.miff.no/wp-content/uploads/2019/09/190911-HvorforMangeNordmennIkkeForstaarIsrael.mp3