Fakta om Staten Israel

Historien til det jødiske folk og deres tilknytning til Israel går tilbake mer enn 3.500 år. I Israel ble jødenes kulturelle, nasjonale og religiøse identitet formet. 14. mai 1948 signerte David Ben-Gurion (bildet) uavhengighetserklæringen til den moderne jødiske staten.

 

BEFOLKNING

Ca. 7,1 millioner innbyggere.
Jøder utgjør ca. 76 % av befolkningen. 20 % er i all hovedsak arabere, og 4 % er “andre”.

Innvandring er hovedårsaken til at Israels befolkning har blitt fem-doblet siden opprettelsen i 1948.

Folkeveksten ble i 2002 anslått til å være 1,48% pr. år.

Bare 20,8 % av jødene i Israel er født i landet, 32,1 % i Europa eller Amerika, 14,6% i Afrika og 12,6% i Asia. (Tall fra 1996.)

Immigrasjon fordelt på år

1948-1951
688.000
1952-1959
272.000
1960-1969
374.000
1970-1979
346.000
1980-1989
154.000
1990-2000
968.800
FOLKETELLINGER

Israel har avholdt 5 folketellinger siden 1948:

1948
872.678
1961
2.179.491
1972
3.147.683
1983
4.037.620
1995
5.548.523

LEVEVILKÅR

Spedbarnsdødeligheten er 7,55 pr. 1000 fødte barn.
Forventet levealder for en nyfødt baby er 78,86 år.
Det fødes 2,54 barn pr. kvinne.

DEMOGRAFI

90,6% av israelerne bor i tettbebygd strøk. Ca. 5% av befolkningen bor i kibbutzellermoshavim.

RELIGION

Tall fra utgangen av år 2002:

Jøder
5 094 200
Muslimer
1 038 300
Kristne
140 400 *
Drusere
108 500
Uklassifisert
246 900

* Av de kristne er 114 300 arabere.

Den jødiske befolkningens religiøsitet:

Ultra-religiøs
5,2%
Religiøs
10,1%
Tradisjonell, men religiøs
13,0%
Tradisjonell, men ikke så religiøs
28,6%
Ikke-religiøs, sekulær
42,8%
Vet ikke
0,3%

Statistikken kommer fra et utvalg på 5.765 israelske jøder. Fra Israels statistiske sentralbyrå, 2002.

Den ikke-jødiske befolkningen:

Veldig religiøs
9,1%
Religiøs
38,1%
Ikke så religiøs
21,0%
Ikke religiøs i det hele tatt
22,1%
Ingen religion/ ateistisk
9,2%
Vet ikke
0,5%

Måling av religiøst engasjement hos 707 muslimer, 239 kristne, 115 drusere, 23 andre religioner, 111 ateister/ ikke-religiøse og 7 med uavklart religionstilhørighet. Fra Israels statistiske sentralbyrå, 2002.

SPRÅK

Israels offisielle språk er hebraisk og arabisk.
Navn i Israel på hebraisk.
Grunnleggende hebraiske ord.

UTDANNING

113.010 studenter i 7 universiteter. Fordeler seg slik på fag:

Jordbruk
1,3%
Jus
3,8%
Medisin
8,1%
Ingeniørfag
13,2%
Vitenskap og matte
16,1%
Humanistiske fag
27,9%
Sosialvitenskap
29,7%

Det er obligatorisk og gratis skolegang fra fem til 18 år.

NATURRESSURSER

Israel utvinner råvarenetømmer, pottaske, koppermalm, naturgass, fosfat, magnesium bromid, leire, sand m. m.

LANDBRUK

17% av Israel er dyrkbart. Ny teknoligi gjør stadig større områder brukbare for landbruksvirksomhet. I 1998 var ca. 2.000 kvadratkilometer jord kunstig vannet.
Landbruket utgjør 2,5% av bruttonasjonalprodukt og 3% av eksporten.
Israel er selvforsynt med 93% av sitt eget matforbruk.

TEL AVIV

Gush Dan er det hebraiske navnet på storbyområdet Tel Aviv. Til sammen bor det en befolkning på ca. 1,75 millioner mennesker i dette området. Gush Dan omfatter Tel Aviv-Jaffa, Ramat Gan, Givatayim, Petach Tikva, Bnei-Brak, Bat Yam, Herzliya, Ramle, Lod og Rishon Lezion.
Gush Dan betyr “Dans område”, og er oppkalt etter Dans stamme.

LENKER TIL FLERE FAKTA

Israels regjering
CIAs World Factbook

STYREFORM

Israel er et parlamentarisk demokrati. Knesset er navnet på nasjonalforsamlingen som har 120 representanter.

Offisielt navn er Medinat Yisra\’él = Staten Israel.

Jerusalem er landets hovedstad (fra 1950).

Uavhengighetsdagen er 14. mai 1948. Etter den jødiske kalender er datoen 5. Ijar 5708.

Israel er inndelt i seks administrative soner.Det er Sentral, Haifa, Jerusalem, Nordre, Søndre og Tel Aviv.

Høyesterett består av dommere utnevnt på livstid av presidenten.

POLITISKE LEDERE

Presidenter
Statsministre

FLAGG

Det israelske flaggeter hvitt med et blått hexagram (kjent som Davidsstjernen) i midten, sentrert mellom to horisontale blåe bånd nær topp og bunn av flagget.

INTERNASJONALE FORBINDELSER

Av verdens 193 selvstendige stater (hvis Taiwan medregnes) har Israel diplomatisk fobindelse med 161.

HØYDER
Hermon, Golan
2810 m
Meron, Øvre Galilea
1208 m
Ramon, Negev
1035 m
Oljeberget, Jerusalem
835 m
Tabor, Nedre Galilea
588 m
Karmel, Haifa
546 m
Dødehavet – jordens laveste
– 400 m

GEOGRAFI

Israel hører til kontinentet Asia, men ligger i krysningspunktet mellom tre kontinenter.KART
Totalarealet er 22.145 kvadratkilometer. Av dette er 21.671 kvadratkilometer landområder.
Landets lengde fra nord til sør er 470 kilometer. Israel er 135 kilometer på sitt bredeste punkt.
Kystlinjen er 273 kilometer.
Ifølge CIA Factbook har Israel 1.017 kilometer grenser som fordeler seg slik:

Egypt
266
Gaza-stripen
51
Jordan
238
Libanon
79
Syria
76
Vestbredden
307


Israel har svært variert landskap, fra skogkledde åser og fruktbare daler, til fjellørken. Fra kystsletter til den halvtropiske Jordan-dalen. Offisielle tall gir en slik fordeling:

Ørkenområder
45%
Sletter og daler
25%
Fjell
16%
Trange daler
9%
Kyststripe
5%

KLIMA

Israel er et solrikt land. Regnsesongen varer fra november til april, men nedbøren kan variere fra mellom 500 og 700 mm i nord til mindre enn 25 mm i sør.
Klimaet er i det vesentlige subtropisk, men viser store variasjoner etter hvor i landet man befinner seg..

HØYDER
Hermon, Golan
2810 m
Meron, Øvre Galilea
1208 m
Ramon, Negev
1035 m
Oljeberget, Jerusalem
835 m
Tabor, Nedre Galilea
588 m
Karmel, Haifa
546 m
Dødehavet – jordens laveste
– 400 m

PLANTE-, DYRE- OG FUGLELIV

Israel har registrert over 500 ulike fuglearter, 2.600 planter og rundt 200 forskjellige krypdyr og pattedyr innenfor sine grenser. Over 150 naturreservater og 65 nasjonalparker er etablert.

NOTISER

BEFOLKNINGEN:
Har økt med 850 prosent på 57 år
Om kvelden før Israel feirer sin 57. uavhengighetsdag (den israelske nasjonaldagen), har landets befolkning rundet 6,9 millioner, rapporterer statistisk sentralbyrå i Israel. Dette tilsvarer en økning på 850 prosent, fra de 806.000 innbyggerne det nye landet hadde på uavhengighetsdagen i 1948, i følge Globes Online.
Cirka 80 prosent av befolkningen, godt og vel 5,5 millioner, er jøder eller andre folkeslag. De resterende tjue prosentene er arabere, rundt 1,35 millioner.
På et år, siden forrige uavhengighetsdag, har 149.000 barn blitt født i Israel og 26.000 immigranter har ankommet.
45 prosent av israelerne lever i mellomstore byer med over 100.000 innbyggere. Dette er totalt 3,07 millioner mennesker. 1,56 millioner bor i Israels fire største kommuner: Jerusalem, Tel-Aviv, Haifa og Rishon LeZion. (KOB, 12.05.05)

VED INNGANGEN TIL 2005:
6.862.000 innbyggere i Israel
CBS, Israels statistiske sentralbyrå, har nettopp offentliggjort foreløpige beregninger over landets folketall 1. januar 2005.
Statistikken viser at folkemengden i Israel er 6.862.000 innbyggere.
Av disse er 5.235.000 (76%) jøder, 1.337.000 muslimske og kristne arabere (20%) og 290.000 andre (4%). I tillegg kommer utenlandske statsborgere bosatt i israel. Disse utgjorde ved utgangen av 2003 189.000 personer.
Folketilveksten i 2004 var 114.000 eller en vekstrate på 1.7%. I alt ble 143.000 barn født i løpet av 2004, mens det ble registrert 20.000 nye innvandrere.
I 2003 var tallet på levendefødte 144.936 totalt – 99.127 jøder, 36.429 muslimske arabere, 4.908 kristne arabere og 4.472 andre.
Tallet på døde i 2003 var 38.326; av disse var 33.541 jøder, 2.947 muslimske arabere, 848 kristne arabere og 990 andre. (CNJR, 16.01.05)

Befolkningens alderssammensetning: 

Alder
Jøder og andre
Arabere
0-19 år
33,6 %
50,6 %
20-39 år
28,9 %
30,6 %
40-59 år
22,7 %
13,9 %
60 år og eldre
14,8 %
4,9 %

UAVHENGIGHETSDAGEN 2004:
6.780.000 innbyggere
På Israels 56. uavhengighetsdag har befolkningstallet nådd nesten 6,8 millioner. 81 prosent av befolkningen er jødisk, 19 prosent er arabisk.
Jerusalem er Israels største by med 692.000 innbyggere.
Blant de største 14 byene i landet, finner man flere av tettstedene som ble dannet av jøder som immigrerte til området på 1880-tallet, skriver Jerusalem Post. Rishon Letzion er i dag Israels fjerde største by med over 200.000 innbyggere. I 1948 hadde byen en befolkning på 11.000.
66 prosent av Israels jøder er født i Israel. I 1948 var tallet stikk motsatt, da bare 35 prosent av den jødiske befolkningen var født i området.
Omkring 1,2 millioner israelske jøder har kommet til landet fra det tidligere Sovjetunionen. 500.000 israelske jøder har sine røtter i Marokko, 245.000 i Irak, 240.000 i Romania og 220.000 i Polen.
I løpet av det siste året ble det født 144.000 babyer i Israel, samtidig som 21.000 mennesker immigrerte til landet. Av nye immigranter kom 11.000 fra det tidligere Sovjetunionen, 2.600 fra Etiopia, 1.800 fra Frankrike, 1.600 fra USA og 1.200 fra Argentina. (26.04)

 

Distanser i kilometer
Tel Aviv
Jerusalem
Eilat
Haifa
Akko
118
181
474
23
Beersheba
115
81
241
200
Eilat
354
307
427
Haifa
95
131
427
Jerusalem
59
307
131
Ben Gurion Airp.
15
45
351
115
Netanya
29
93
385
58
Tel Aviv
59
354
95
Tiberias
131
176
473
57
Ovda Airp.
296
266
60
390

På denne siden presenteres korte fakta om landet Israel. Hovedkildene er CIAs “The World Factbook 2002” og nettsidene til den israelske regjeringen.
Har du kommentarer eller innspill?

Forrige artikkelBenny Morris: Bill Clintons fredsforslag 2000/2001
Neste artikkelBenny Morris: Hva ble Arafat tilbudt under Camp David-forhandlingene i 2000?
Vi ønsker deg velkommen til å kommentere artikkelen!

Med Israel for fred (MIFF) har i våre nettforum og kommentarfelt gitt ytringsfrihet for medlemmer og motstandere siden 2001. Skriv innlegg med ditt egentlige navn og hold deg til saken. Sjikane er uakseptabelt. Unngå all form for spamming. Brudd på retningslinjer vil medføre sletting av kommentarer eller utestengelse. Vennlig hilsen Conrad Myrland, daglig leder og nettredaktør

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

Conrad Myrland (f. 1979) er daglig leder og ansvarlig redaktør i MIFF. Han utviklet nettstedet på sin fritid fra januar 2001 til juli 2007. Fra august 2007 har Myrland arbeidet fulltid for MIFF. Myrland har utdannelse i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Stavanger og internett-studier ved Curtin University of Technology, Perth, Australia. I perioden 2001-2005 var han fungerende redaktør, deskansvarlig og journalist i lokalavisen Solabladet. Myrland har vært medarbeider for MIFFs medlemsavis Midtøsten i fokus siden 1995.