Skjev legefordeling i Israel

Tel Aviv har tre ganger så mange leger som distriktene, viser en ny Knesset-rapport.

Med tanke på at Israel kun er en 63 år gammel stat er det svært imponerende at man har klart å bygge opp et av de aller mest velfungerende og kvalitativt beste helsesystemene i verden.

Skjev fordeling
Men heller ikke Israels helsesystem er perfekt. I likhet med situasjonen i Norge, sliter myndighetene med rekruttere leger til distriktene.

En ny rapport fra Knessets forsknings og informasjonssenter viser at Tel Aviv har tre ganger så mange leger per tusen innbyggere som utkantområdene i Israel, hvor det er 1,6 leger per tusen innbyggere. I Sør-Israel er det 2,1 leger per tusen innbyggere, i Jerusalem 2,6 og i Haifa og omegn er det 3,8.

Bedre utdannet
Dessuten er legene i byene langt bedre utdannet. I Tel Aviv er 82 prosent av alle legene spesialister, mens kun 58 prosent i Nord- og Sør-Israel er det samme.

Den manglende helsedekningen i distriktene har vært belyst i en rekke Knesset-rapporter og -debatter de siste årene.

Sykepleiere og sengeplasser
Situasjonen er den samme når det gjelder sykepleiere. Det er i Tel Aviv 6,3 sykepleiere per tusen innbyggere, sammenliknet med snittet på 3,7 i Sør-Israel.

Også når det gjelder sengeplasser skårer byene høyere. Tel Aviv har 2,5 sykehussenger per tusen innbyggere, mens periferien kun har 1,4.

Studentene velger byene
Problemet viser seg allerede på studentnivå, avslører rapporten. Medisinstudenter foretrekker å praktisere på sykehusene i Israels storbyer, heller enn i distriktene. I 2008 ønsket de fleste studentene å ha praksis i Jerusalem og Haifa, mens distriktssykehusene kom nederst på listen.

Helsedepartementet i Israel har nedsatt en spesialkomité som snart vil levere sin rapport om gapene mellom distriktene og byene i helsetilbudene og hvordan dette kan endres.

Det hører med til historien at avstandene mellom det som regnes som utkantområder og byområder i Israel, ofte er betydelig mindre enn i Norge. Pasienter og pleietrengende som trenger hjelp av legene i Tel Aviv vil ofte ikke ha mer enn 1-2 timers kjøring fra hvor de bor.

---------

Dersom du savner kommentarfelt for Facebook her under artikkelen, er dette dessverre utenfor MIFFs kontroll. Det kan skyldes din nettleser, innstillinger på din nettleser og/ eller innstillinger i din Facebook-bruker. Kommentarer kan sendes til post@miff.no, eller legges inn på MIFFs Facebook-side.

Lettlest bok på 144 sider - perfekt gave til tenåringer og unge voksne som trenger å få en god smak av Israel.
Bestill den nye boken Israelernes overlevelseskraft

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise