Hjem Nøkkelord Alan M. Dershowitz

Nøkkelord: Alan M. Dershowitz

Stolt zionist og muslim

Kasim Hafeez vokste opp som islamist i Storbritannia. Hat mot Israel og jøder kom inn med morsmelken. Etter at han leste boken Israels sak er han i dag en stolt zionist og muslim som elsker Israel.

– Israel har moralsk og juridisk rett til å angripe atomanlegg

Jusprofessor Alan Dershowitz ved Harvard-universitetet mener Israel har enhver rett til "et proaktivt selvforsvar" mot Iran, inkludert forhåndsangrep mot landets atominstallasjoner.

Dershowitz: Kjøl dere ned

Professor Alan Dershowitz ber israelere dempe den interne ordbruken i kampen om makt, for å hindre at retorikken blir misbrukt av Israels fiender i utlandet.

Dershowitz om folkeretten

I Norge og andre demokratiske land blir lover vedtatt i parlamentet. Det er ingen valgte organer som bestemmer folkeretten på lignende måte. Den dannes ut fra sedvane, hva som er godtatt oppførsel, av synspunkter fra dommere, en juridisk elite. Gjeldende folkerett forandrer seg over tid.

Antisemittisme er ikke bare historie i Norge, den lever

Harvard-professor Alan Dershowitz rettet skarp kritikk mot Norge, landets regjering og Sosialistisk Venstreparti i et intervju med MIFF onsdag.

Våpenlast gir Israel grunnlag for å angripe atomanlegg

Våpenlasten i lasteskipet Victoria, som Hamas skulle bruke til å drepe sivile israelere, er en av Irans mange krigshandlinger som gir Israel juridisk grunnlag for...

Bidrar Israel til en voldsspiral?

Israels anklagere mener israelske gjengjeldelsesaksjoner etter terror bidrar til en voldsspiral.

SISTE MED ISRAEL FOR FRED

SISTE NORGE OG ISRAEL

SISTE MEDIEDEKNINGEN

0

Your Cart