Hjem Nøkkelord Antisemittisme

Nøkkelord: Antisemittisme

Jødenes historie i arabiske land før 1948

Jødene har vært en minoritet i arabiske land i over 1300 år. Erfaringene frister ikke til gjentakelse.

Fredelig Israel-demonstrasjon angrepet

Det var i hvert fall ikke Israel-venner som hisset til "krig" i Oslos gater torsdag kveld.

Den nye antisemittismen

Hat mot jøder har nådd nye høyder i Europa, advarer den britiske Ap-politikeren Denis MacShane (bildet) i en artikkel i Washington Post 4. september.

Kirken og jødene

Selv om det ville være altfor sterkt å si at antisemittismen er borte i den katolske kirken, er mye av det teologiske grunnlaget for den vesentlig svekket de siste tiårene.

Antisemittisme eller legitim kritikk?

Først vil vi klargjøre at når vi her bruker begrepet antisemittisme, mener vi jødehat. Det er den betydningen ordet har hatt i Europa. At også araberne snakker et semittisk språk, er i den forbindelsen en avsporing. Hat mot araberne er riktignok også et viktig tema, men det er altså ikke det vi tar for oss her. Det er en interessant debatt: Hvor går grensen mellom legitim kritikk (enten den er berettiget eller ikke) og antisemittisme?

Jøder kjøper leilighet i Israel

I Jerusalem Report for 22. mars 2004 skriver redaktøren, David Horovitz i sin faste spalte om positive sider, tross alt, ved livet i Israel. Han skriver blant annet:

Slik så sunni-muslimenes topp-teologer på jødene i 1968

Les hvordan jødene og Israel ble omtalt av religiøse ledere i den sunni-muslimske retningen under Den fjerde konferansen ved Det islamske forskningsakademiet (1968) ved Al-Azhar universitetet i Kairo.

Grunnloven til Hamas – engelsk full versjon

  18. august 1988 vedtok Hamas sitt charter, hvor den islamske bevegelsens politiske mål blir beskrevet. Porten til Midtøsten presenterer her en full engelsk oversettelse av...

Hva er målet til Hamas med deres egne ord?

18. august 1988 vedtok Hamas sitt charter, hvor den islamske bevegelsens politiske mål blir beskrevet. Hamas kommer med konklusjonen allerede i forordet - Islam vil eliminere Israel.

Jødehatets historie i Europa

Hvorfor er jødene blitt så sterkt forfulgt opp gjennom historien? Hva er det med dem som gjorde hatet så sterkt at det gav grobunn for nazismen, som gikk inn for å drepe hver eneste jøde i verden?

SISTE MED ISRAEL FOR FRED

SISTE NORGE OG ISRAEL

SISTE MEDIEDEKNINGEN

0

Your Cart