Hjem Nøkkelord Asa Kasher

Nøkkelord: Asa Kasher

Israelsk professor til Akershus festning

Skal undervise norske og europeiske kollegaer i militær etikk.

Israel gjør mer enn andre for å beskytte sivile

Annonse 4/12: De israelske forsvarsstyrkene har utviklet de mest omfattende og avanserte tiltak for å minimere sivile tap i angrep mot legitime militære mål, påpeker den britiske obersten Richard Kemp. Hvorfor skjer da det tragiske, at sivile blir drept?

Kronprins Olav og sivile tap

Da britene bombet Bergen og sivile norske liv gikk tapt synes Norges daværende forsvarssjef kronprins Olav at det var sørgelig. - Men vi kan ikke beklage "når man tar hensyn til den militære viktigheten av målene som bombingen var rettet mot", skrev han.

Hva NRK og NTB aldri har fortalt deg om den forrige...

I alle kriger, og særlig i kriger mellom regulære militærstyrker og geriljagrupper som skjuler seg i sin egen befolkning, blir dessverre sivile rammet. Når Israel slår tilbake mot terroristene på Gaza-stripen, skjer det med større skånsomhet enn nesten alle andre land ville brukt.

Norge fører krig slik som Israel II

Etter som ny informasjon om norske militære aksjoner i Afghanistan blir avdekket i høstens bokutgivelser, blir hykleriet i tidligere norsk kritikk av Israels «overdrevne maktbruk» og «uproporsjonale krigføring» stadig mer tydelig.

Forskjell på krigere

I juli 2010 offentliggjorde nettstedet Wikileaks mer enn 91.000 hemmelige, sensitive dokumenter om krigen vestlige land fører i Afghanistan. De handler om et stort antall hendelser i perioden januar 2004 til desember 2009. De fleste dokumentene er laget av tjenestemenn av lavere grad, av soldater i felt. De gir et ganske godt bilde av virkeligheten de vestlige styrkene står overfor i Afghanistan.

En moralsk evaluering av Gaza-krigen

Filosofiprofessor Asa Kasher har analysert moralske og juridiske sider ved Gaza-krigen 2008/2009. Her følger en fri gjengivelse av hans artikkel fra 4. februar 2010, publisert på...

– Alle land tar mer hensyn til sine egne soldater enn...

Under Israels siste operasjon mot Hamas og andre terrorgrupper på Gaza-stripen ble det tatt i bruk massiv militær styrke. For eksempel ble bygninger det ble skutt fra raskt jevnet med jorden. En hovedhensikt med denne stridstaktikken var å beskytte livet til de israelske soldatene, selv om den forårsaket større tap og lidelser blant sivilbefolkningen i det Hamas-styrte området.

SISTE MED ISRAEL FOR FRED

SISTE NORGE OG ISRAEL

SISTE MEDIEDEKNINGEN

0

Your Cart