Hjem Nøkkelord Dan Halutz

Nøkkelord: Dan Halutz

Vesten foretrekker Assad

Washington ser ut til å være på vei til å gi Bashar Assad mulighet til å fortsette som president i Syria. Også i Israel frykter man at alternativet til Assad blir mye verre.

Forsvarssøylen

I løpet av de to første dagene etter Israel henrettet Hamas' militære leder Ahmed Jabari, ble kun fire sivile palestinere drept og Hamas' skryteliste er uten så mye som et punktum. For Israel er Operasjon Forsvarssøyle, i militær målestokk, ekstremt vellykket. Mannen bak det hele, forsvarsminister Ehud Barak, har lært av feilgrepene til sine forgjengere.

Tøff start for ny forsvarssjef

Benny Gantz står overfor mange utfordringer i sitt første år som forsvarssjef.

Dyr lærepenge før tredje runde?

De som måtte tro at israelske politikere og generaler er ufeilbarlige, vil bli dypt skuffet hvis de leser "34 days", en bok om Den andre Libanon-krigen mellom Israel og Hizbollah i 2006.

SISTE MED ISRAEL FOR FRED

SISTE NORGE OG ISRAEL

SISTE MEDIEDEKNINGEN

0

Your Cart