Hjem Nøkkelord Egypt

Nøkkelord: Egypt

Antisemittisk morder – iransk martyr

Lørdag 5. oktober 1985 fant en tragedie sted i Sinai, som etter fredsavtalen var åpnet for israelere. Under løvhyttefesten var tusenvis av israelere på utflukt til Ras Burka ved Rødehavet, 40 km syd for Eilat. Der lå en militærpost på en sandbanke, 20 meter fra badeplassen med israelske turister.

Sadat – fredens mann

Før oktoberkrigen 1973 talte president Sadat i Alexandria (1. mai 1972): I det kommende slaget vil jeg ikke være fornøyd med å befri landet. Israels hovmod og skryt, som har pågått i 23 år - alt dette må det bli slutt på. Som jeg har sagt til dem: Jeg er rede til å betale en million mann som prisen for dette slaget.

Oktoberkrigen 6. oktober 1973

1. mai 1972 talte Egypts president Sadat i Alexandria: I det kommende slaget vil jeg ikke være fornøyd med å befri landet. Israels hovmod og skryt, som har pågått i 23 år - alt dette må det bli slutt på. Som jeg har sagt til dem: Jeg er rede til å betale en million mann som prisen for dette slaget.

Abu Zaabal

Et par år etter Seksdagerskrigen erklærte Nasser (23.6.1969): Jeg kan ikke erobre Sinai, men ved utmattelse kan jeg kan bryte ned Israels kampånd. Dermed hadde han gitt navn til kampene som varte fra oktober 1968 til 7. august 1970: Utmattelseskrigen.

Seksdagerkrigen 1967

1967 hadde til å begynne med ikke skilt seg noe ut fra foregående år: Bombardement fra Golan, gerilja-angrep fra Vestbredden og raid fraGaza forbi FN-styrkene - og israelske gjengjeldelsesaksjoner.

Sinaifelttoget og Saladins seier

Siden 1869 hadde sjøveien til India gått gjennom Suezkanalen, der franske interesser og Storbritannia eide omtrent hver en halvdel av aksjene.

Jom Kippur-krigen 1973

Objektivt sett var krigen i 1973 en stor seier for Israel. Men i Israel ble krigen opplevd som meget traumatisk, rett og slett fordi den viste at selve Israels overlevelse var truet.

Israels historie – tidslinje 2000 f. Kr til år 1

Tidslinje med Israel historie fra år 2000 f. Kr. til år 1.

Fredsavtale mellom Israel og Egypt

På bakgrunn av Camp David-avtalen kunne Israel og Egypt 26. mars 1979 signere fredsavtale. Under følger tekst i engelsk oversettelse.     PEACE TREATY BETWEEN ISRAEL AND EGYPT March...

Israels fredsinitiativ 1989

Kjerneinnholdet i fredsinitiativet Styrke båndene mellom Israel og Egypt. Arbeide for fredelige relasjoner med de andre arabiske land. Forbedre flyktningenes forhold gjennom internasjonal bistand....

SISTE MED ISRAEL FOR FRED

SISTE NORGE OG ISRAEL

SISTE MEDIEDEKNINGEN

0

Your Cart