Hjem Nøkkelord Egypt

Nøkkelord: Egypt

Fredsavtale mellom Israel og Egypt

På bakgrunn av Camp David-avtalen kunne Israel og Egypt 26. mars 1979 signere fredsavtale. Under følger tekst i engelsk oversettelse.     PEACE TREATY BETWEEN ISRAEL AND EGYPT March...

Israels fredsinitiativ 1989

Kjerneinnholdet i fredsinitiativet Styrke båndene mellom Israel og Egypt. Arbeide for fredelige relasjoner med de andre arabiske land. Forbedre flyktningenes forhold gjennom internasjonal bistand....

Slik så sunni-muslimenes topp-teologer på jødene i 1968

Les hvordan jødene og Israel ble omtalt av religiøse ledere i den sunni-muslimske retningen under Den fjerde konferansen ved Det islamske forskningsakademiet (1968) ved Al-Azhar universitetet i Kairo.

Camp David-avtalen

Camp David-avtalen ble signert 17. september 1978, av Egypts president Anwar Sadat og Israels statsminister Menachem Begin.

Jødenes historie i Egypt

Jødene har tradisjonelt vært forfulgt og diskriminert i alle arabiske land, selv om det også har vært gode perioder innimellom. Jøder og kristne har generelt hatt status som dhimmier, "beskyttede" vantro som skulle få leve i fred så lenge de "kjente sin plass" og godtok en omfattende diskriminering, bl. a. med store ekstraskatter.

SISTE MED ISRAEL FOR FRED

SISTE NORGE OG ISRAEL

SISTE MEDIEDEKNINGEN

0

Your Cart