Hjem Nøkkelord Egypt

Nøkkelord: Egypt

Seksdagerkrigen 1967

1967 hadde til å begynne med ikke skilt seg noe ut fra foregående år: Bombardement fra Golan, gerilja-angrep fra Vestbredden og raid fraGaza forbi FN-styrkene - og israelske gjengjeldelsesaksjoner.

Sinaifelttoget og Saladins seier

Siden 1869 hadde sjøveien til India gått gjennom Suezkanalen, der franske interesser og Storbritannia eide omtrent hver en halvdel av aksjene.

Jom Kippur-krigen 1973

Objektivt sett var krigen i 1973 en stor seier for Israel. Men i Israel ble krigen opplevd som meget traumatisk, rett og slett fordi den viste at selve Israels overlevelse var truet.

Fredsavtale mellom Israel og Egypt

På bakgrunn av Camp David-avtalen kunne Israel og Egypt 26. mars 1979 signere fredsavtale. Under følger tekst i engelsk oversettelse.     PEACE TREATY BETWEEN ISRAEL AND EGYPT March...

Israels fredsinitiativ 1989

Kjerneinnholdet i fredsinitiativet Styrke båndene mellom Israel og Egypt. Arbeide for fredelige relasjoner med de andre arabiske land. Forbedre flyktningenes forhold gjennom internasjonal bistand....

Slik så sunni-muslimenes topp-teologer på jødene i 1968

Les hvordan jødene og Israel ble omtalt av religiøse ledere i den sunni-muslimske retningen under Den fjerde konferansen ved Det islamske forskningsakademiet (1968) ved Al-Azhar universitetet i Kairo.

Camp David-avtalen

Camp David-avtalen ble signert 17. september 1978, av Egypts president Anwar Sadat og Israels statsminister Menachem Begin.

Jødenes historie i Egypt

Jødene har tradisjonelt vært forfulgt og diskriminert i alle arabiske land, selv om det også har vært gode perioder innimellom. Jøder og kristne har generelt hatt status som dhimmier, "beskyttede" vantro som skulle få leve i fred så lenge de "kjente sin plass" og godtok en omfattende diskriminering, bl. a. med store ekstraskatter.

SISTE MED ISRAEL FOR FRED

SISTE NORGE OG ISRAEL

SISTE MEDIEDEKNINGEN

0

Your Cart