Hjem Nøkkelord FN

Nøkkelord: FN

Resolusjon 425

Bakgrunn Israels innmarsj i Sør-Libanon i 1978.   Under følger tekst i engelsk oversettelse. U.N. Security Council Resolution 425 March 19, 1978 Following the March 11, 1978 terrorist attack against...

Resolusjon 1397

Kjerneinnholdet i resolusjon 1397 Krever umiddelbar stans i all bruk av vold. Oppfordrer israelerne og palestinerne til å samarbeide med å implementere Tenet-planen og Mitchells...

Våpenhvile med Syria 1974

Under følger tekst i engelsk oversettelse.

Veikart” til en to-statsløsning – Israels reservasjoner

Det amerikanske utenriksdepartementet publiserte 30. april veikartet til en permanent løsning på den israelsk-palestinske konflikt. Veikartet spesifiserer skrittene som de to partene må ta for...

FNs Sikkerhetsråd: Resolusjon 338

Resolusjon 338 er datert 22. oktober 1973.

“Veikart” til en to-statsløsning

A Performance-Based Roadmap to a Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palestinian Conflict

FNs Sikkerhetsråd: Resolusjon 520

Bakgrunn Israels militære operasjoner i Libanon i 1982. UNITED NATIONS S/RES/520 (1982) 17 September 1982 RESOLUTION 520 (1982)   Adopted by the Security Council at its 2395th meeting held on...

Resolusjon 181

  Bakgrunn FNs delingsplan for mandatområdet i Palestina.   Stemmetallene Her er stemmetallene fra avstemningen i FN 29.11.1947. I november hadde FN 57 medlemsland. Det ser ut som om...

Resolusjon 194

Bakgrunn Resolusjon etter uavhengighetskrigen i 1948. Resolusjon 194 er datert 11. desember 1948. Under følger tekst i engelsk oversettelse. Kilde er Ariel Center for Policy Research. UNITED...

Uavhengighetserklæringen

Kjerneinnholdet i erklæringen: Det jødiske folk ble født i Israel. Her ble deres åndelige, religiøse og politiske identitet formet. Den moderne staten Israel erklæres, på bakgrunn av jødenes naturlige og historiske rett til landet, samt FNs resolusjoner. Israel rekker en hånd i fred mot alle naboland.

SISTE MED ISRAEL FOR FRED

SISTE NORGE OG ISRAEL

SISTE MEDIEDEKNINGEN

0

Your Cart