Hjem Nøkkelord Folkeretten

Nøkkelord: folkeretten

– Bra at Israel forskjellsbehandles i forhold til folkeretten

At Israels kriger blir overeksponert og utsatt for andre standarder enn andre land, er slettes ikke bare negativt, mener Cecilie Hellestveit. Snart leverer hun sin doktoravhandling om krigens folkerett.

En fullsatt sal hørte Cecilie Hellestveit kritisere NRK

- Norske medier tar alt for lite inn over seg hvilke holdninger deres dekning av Midtøsten skaper hos folk, sa forsker Cecilie Hellestveit fredag kveld. Hør lydopptak eller se video av foredraget.

– Ikke etisk holdbart med overfokus på Israel

- Det er ikke etisk holdbart å fokusere mer på landet som er best i Midtøsten, enn på de andre, skriver Astrid Meland, politisk kommentator i VG. "Det er ubeskrivelig mye verre andre steder."

Boikott av Israel er ulovlig også i Norge

Israels sentrum-høyre regjering ønsker neppe å være mindre beskyttende og patriotiske for Israel enn et norsk utenriksdepartement dominert av de rødgrønne. Boikott av Israel er ulovlig i Norge, og nå kan det straffe seg i Israel også.

Dershowitz om folkeretten

I Norge og andre demokratiske land blir lover vedtatt i parlamentet. Det er ingen valgte organer som bestemmer folkeretten på lignende måte. Den dannes ut fra sedvane, hva som er godtatt oppførsel, av synspunkter fra dommere, en juridisk elite. Gjeldende folkerett forandrer seg over tid.

Kommentarer til “Glemt av sine egne”

Presten Jens Olav Mæland har utgitt den sterkt anti-israelske boken Glemt av sine egne. Rapport fra de kristnes situasjon i Det hellige land.

– Israel fulgte krigens regler “godt over gjennomsnittlig”

- I forhold til hva som er vanlig ellers i verden, fulgte Israel reglene for krigføring "godt over gjennomsnittlig" under krigen på Gaza-stripen i vinter, mener seniorforsker Cecilie Hellestveit.

Israel holdes til høyere standarder enn andre land

Israel holdes til høyere standarder enn andre land i folkeretten, bekrefter seniorforsker Cecilie Hellestveit fra Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

– Alle land tar mer hensyn til sine egne soldater enn...

Under Israels siste operasjon mot Hamas og andre terrorgrupper på Gaza-stripen ble det tatt i bruk massiv militær styrke. For eksempel ble bygninger det ble skutt fra raskt jevnet med jorden. En hovedhensikt med denne stridstaktikken var å beskytte livet til de israelske soldatene, selv om den forårsaket større tap og lidelser blant sivilbefolkningen i det Hamas-styrte området.

Palestinamandatet og resolusjon 242

Propaganda-påstandene om at Israel "fortsetter okkupasjonen av palestinsk land "og at det rettferdiggjør terrorisme, bygger på forvrengt lesning av Sikkerhetsrådets resolusjon 242. Og propaganda-påstandene om Israels "fortsatte okkupasjon og ulovlige bosettingspolitikk "bygger på forvrengt anvendelse av Fjerde Genevekonvensjon og på fornektelse av Palestina-mandatets (1920) og Balfour-deklarasjonens (1917) fortsatte folkerettslige gyldighet for de omstridte territorienes vedkommende.

SISTE MED ISRAEL FOR FRED

SISTE NORGE OG ISRAEL

SISTE MEDIEDEKNINGEN

0

Your Cart