Hjem Nøkkelord Haredim

Nøkkelord: Haredim

Amerikanske jøders syn på Israel samlet i én tabell

Her er det tall som vil overraske deg.

Ultra-ortodoks minister

Ya'akov Litzman ble presset av høysterett til å ta steget opp fra statssekretær til minister.

Israel klarer det som er vanskelig

De problemene Israel står overfor i dag, er mye mindre enn dem min generasjon var tvunget til å takle, mener veteranjournalisten Sever Plocker.

Striden om loven om Israel som jødisk stat

Initiativet til en lov om Israel som jødisk stat kom som en reaksjon på arabiske grupper som krevde like store rettigheter for arabere til å flytte inn i Israel som jøder har. Tonen i debatten blir forsterket av at et nyvalg ser ut til å nærme seg.

Kvinnenes stilling blant haredim

Blant de ultraortodokse jødene er kvinnene ofte de som må forsørge familien, til tross for store barneflokker. En gruppe kvinnelige ultraortodokse journalister kjemper for at kvinnene skal bli mer synlig i samfunnsgruppen.

Revolusjon hos de ultraortodokse

De ultraortodokse jødene sprer seg rundt i Israel, forbedrer sitt skolesystem og øker deltakelse i arbeidslivet. Det foregår en sakte revolusjon innenfra, mener Dror Eydar.

Kamp om ultraortodokses militærtjeneste

Innen 1. august må regjeringen ha på plass ny lov som regulerer ultraortodokses militærtjeneste. Regjeringspartiene er svært splittet i spørsmålet.

Stadig flere ultraortodokse i arbeidslivet

Den israelske sentralbanken mener det har skjedd en genuin endring i ultraortodokses jøder holdning til arbeidslivet.

Haredim kan få forlenget fritak for verneplikt

Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å forlenge ultraortodokse jøders fritak fra verneplikt med fem nye år. Det er lite populært hos mange sekulære israelere.

Strid om kvinner på buss

Konflikten mellom de ultraortodokse og de sekulære jødene blir i hovedsak drevet fram av mindre grupper blant de ultraortodokse.

SISTE MED ISRAEL FOR FRED

SISTE NORGE OG ISRAEL

SISTE MEDIEDEKNINGEN

0

Your Cart