Hjem Nøkkelord Helse

Nøkkelord: Helse

115.000 syke palestinere behandlet i Israel

Samarbeidet mellom israelere og palestinere fra Vestbredden og Gaza-stripen vokser på det medisinske feltet. Antall palestinere som ble behandlet i Israel økte med 13 prosent i løpet av fjoråret.

Israel satser på forebyggende arbeid for barnesikkerhet

500 israelske barn kommer til legevakten hver dag. Regjeringen bestemte søndag å utarbeide en plan for å øke sikkerheten for barn og få ned antallet dødelige og invalidiserende ulykker med 35 prosent innen 2020.

Stamcelleforskning skaper blodårer

Forskningen vil være til stor hjelp for personer som har opplevd slag, hjerteinfarkt eller tette blodårer andre steder i kroppen.

Mye helse for pengene

Israelerne lever lenger, men bruker langt mindre penger på helse enn de aller fleste land i OECD.

Israel og de andre OECD-landene

Israel er blant de beste landene i verden når det gjelder forventet levealder og gjennomsnittlig personlig formue, slår den siste levekårsundersøkelsen til OECD fast.

Løsningen for Gaza

Slutten på Hamas-regimet vil være løsningen for Gaza-stripen.

En tapper beduinkvinne

Den arabiske befolkningen i Israel er generelt fattigere enn jødene. Innenfor den arabiske minoriteten ligger beduinene på bunnen i de fleste forhold: Utdanning, inntekt, helse, boliger og mye annet. Det hører med til bildet at beduinene generelt har valgt en vesentlig mer tradisjonell livsstil enn andre arabere.

Fordel for araberne

Vi hører mye om palestinernes lidelser: Flyktninger, kontroller, fengslinger, trefninger med israelske soldater, de er fattigere enn jødene m.m. Vi hører sjelden om de fordelene mange arabere har hatt av situasjonen sammenliknet med den i nabolandene.

SISTE MED ISRAEL FOR FRED

SISTE NORGE OG ISRAEL

SISTE MEDIEDEKNINGEN

0

Your Cart