Hjem Nøkkelord Lover

Nøkkelord: lover

Viktig presisering vedtatt på MIFFs generalforsamling

MIFF er imot løsninger som innebærer en trussel mot Israels eksistens "som en jødisk stat".

Bennett benytter ”norsk lov” i Knesset

Israels utdanningsminister Naftali Bennett er den første som benytter seg av Israels nyinnførte ”norske lov”.

Jerusalem-loven

Kjerneinnholdet i brevene Et helt og udelt Jerusalem er Israels hovedstad. Jerusalem skal bli tilgodesett med ekstra midler til utvikling.   Israel - Basic Law: Jerusalem,...

Lov for beskyttelse av hellige steder

Kjerneinnholdet i loven Hellige steder skal bli beskyttet, og adgang for religionsutøverne skal være sikret. Brudd på loven kan straffes med opptil sju års fengsel.   Israel...

SISTE MED ISRAEL FOR FRED

SISTE NORGE OG ISRAEL

SISTE MEDIEDEKNINGEN

0

Your Cart